Ενίσχυση Αστυνομικών Διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας

                                                                                                    Λάρισα 14 Ιουνίου 2012
                                                             Προς: 1.Π.Ο.ΑΣ.Υ                           
                                                                       2.κ.ΑΡΧΗΓΟ ΕΛ.ΑΣ (Μέσω ΠΟΑ-ΣΥ)
                                                           Κοιν.:  1.κ.Γενικό Αστυν.Δ/ντη Περιφ.  Θεσσαλίας
                                                                      2.Α.Δ.Λάρισας
                                                                      3.Μέλη

Θέμα: Ενίσχυση Αστυνομικών Διευθύνσεων Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας .
Σχετ.:   71778/12/739009  από 12/6/2012 Διαταγή Α.Ε.Α.

     Με την ανωτέρω σχετική διατάχθηκε η ενίσχυση των Α.Δ. Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας με δέκα Αστυνομικούς ,για κάθε ένα από τους επόμενους τρείς μήνες ,αρχόμενης από 20-06-12 έως 19-09-2012.Όπως γνωρίζετε η δύναμη των Τμημάτων αυτών έχει μειωθεί σε ποσοστό άνω του 50% ,λόγω των αποσπάσεων –επανδρώσεων διαφόρων γραφείων και ομάδων της Α.Δ. Λάρισας .
   Η ανωτέρω διαταγή επέφερε τεράστια αναστάτωση στα μέλη της Ένωσής μας ,που υπηρετούν στα Τ.Δ.Λ. Γόννων και Ελασσόνας , καθώς και στις οικογένειές τους διότι:
 α) Με τις διαταχθείσες περιόδους αποσπάσεων ,οι περίοδοι των προγραμματισμένων κανονικών αδειών κόβονται στη μέση,
 β) Όλοι σχεδόν οι συνάδελφοι έχουν διαταχθεί και έχουν μεταβεί τουλάχιστον δύο με τρείς φορές έκαστος προς ενίσχυση των ανωτέρω Διευθύνσεων,
 γ) Σε μια τέτοια δύσκολη οικονομική κατάσταση που διανύουμε ,η απόσπασή τους ,θα είναι ένα καίριο πλήγμα στον οικογενειακό προγραμματισμό τους.
 δ) Ποιο  είναι το έκτακτο γεγονός που επέβαλλε τόση βιασύνη στο  Αρχηγείο μας, το οποίο εκδίδει τη διαταγή στις 12 Ιουνίου 2012 ,με την απαίτηση να αναφερθούν έως 15 Ιουνίου τα ονόματα επιθυμού-ντων η μη που θα αποσπασθούν.
  Κατανοούμε τις δύσκολες Υπηρεσιακές ανάγκες των προς ενίσχυση Διευθύνσεων ,για εμάς όμως προέχει η αξιοπρέπεια των μελών μας και των οικογενειών τους.
   Για τους ανωτέρω λόγους ζητούμε κρίνοντας και τις Υπηρεσιακές ανάγκες της Α.Δ. Λάρισας ,εν μέσω περιόδου κανονικών αδειών την παρέμβασή σας ,για τη μείωση του προσωπικού της Α.Δ. Λάρισας που πρόκειται να μετακινηθεί ,τουλάχιστον κατά το ήμισυ.
  
   Η Ένωσή μας με αφορμή το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. σήμερα 14 Ιουνίου 2012 θα μεταφέρει το πρόβλημα διαμέσου της αυτοπρόσω- πης παρουσίας του Προέδρου κ.ΝΤΑΒΟΥΡΑ.
  Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.


                                ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕ-ΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος                                             ΖΙΚΟΣ Χρήστος