Δημοσιεύματα για την εκλογική προτίμηση Αστυνομικών

                                                                                     Λάρισα 21 Ιουνίου 2012
                                                                              Προς: 1. Π.Ο.ΑΣ.Υ                             
                                                                     Κοιν.: 2. Μέλη Ένωσής μας.

Θέμα:  «Δημοσιεύματα για την εκλογική προτίμηση Αστυνομικών».


     Παρατηρήθηκε το φαινόμενο - μετά τις δυο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις (6ης Μαϊου και 17ης Ιουνίου)- «ανάλυσης» της ψήφου των Αστυνομικών. Οι «αναλύσεις» αυτές παρουσίασαν έναν στους δύο Αστυνομικούς(!!), να ψηφίζουν συγκεκριμένο κόμμα. Τα «ακλόνητα» αυτά στοιχεία έχουν εξαχθεί μετά από «μελέτη» 11  εκλογικών τμημάτων της Αττικής στα οποία ψήφιζαν, με ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, Αστυνομικοί.
  Θεωρούμε αυτονόητο το ότι η Ομοσπονδία μας έχει την υποχρέωση, έναντι όλων των Αστυνομικών, να αντιδράσει δυναμικά σε αυτά τα δημοσιεύματα, που μας στοχοποιούν και μας εντάσσουν μαζικά σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, άνευ λόγου και αιτίας.
  Τέτοιου είδους «συμπεράσματα» -χωρίς βάση και τεκμηρίωση-      είναι τουλάχιστον αυθαίρετα και διαφαίνεται ότι έχουν σκοπό, στην καλύτερη περίπτωση, την δημιουργία εντυπώσεων, που είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον.
  Προτείνουμε στο μέλλον για την αποφυγή παρόμοιων «αναλύσεων»,οι αστυνομικοί να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σε τμήματα ετεροδημοτών όπου αυτά υπάρχουν..
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειές,-    


                                ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος                                             ΖΙΚΟΣ Χρήστος