Εισήγηση της ALPHA BANK για μείωση των Ειδικών Μισθο λογίων

                                                                                           Λάρισα 25 Ιουλίου 2012
                              
                                                                                               Προς: Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
                                                                                               Κοιν.: Μέλη Ε.Α.Λ.        
                         
Θέμα: «Εισήγηση της ALPHA BANK για μείωση των Ειδικών Μισθο
λογίων ».

   Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τα Μ.Μ.Ε. ,το περιεχόμενο του Ε-βδομαδιαίου Δελτίου Οικονομικών Εξελίξεων της Ιδιωτικής Τράπεζας ALPHA BANK ,με ημερομηνία έκδοσης 19/07/2012 ,στο οποίο υπάρχει σαφέστατη προτροπή προς το οικονομικό επιτελείο της Κυβέρνησης για μείωση των ειδικών μισθολογίων των ενστόλων σε ποσοστό 12%.
  Την αρχική έκπληξη διαδέχθηκε η οργή διαβάζοντας την αυθαίρετη ανά-λυση της Τράπεζας ,στην οποία αναφέρεται ότι η μη μείωση σημαίνει «πο-λιτική προστασία των ημετέρων»!!!
  Γενικόλογες αναλώσεις ,συνοδευόμενες από μεγαλόστομα σχόλια, χωρίς να λαμβάνονται καν υπ΄υπόψιν η φύση του επαγγέλματος του ένστολου και την έως τώρα μείωση του εισοδήματος τους η οποία φθάνει το 35%,
  Καλούμε την Πανελλήνια Ομοσπονδία να αναλάβει τις δέουσες πρωτο-βουλίες, ερευνώντας τα γραφόμενα στο Δελτίο ,ζητώντας και τις ανάλογες εξηγήσεις από την ALPHA BANK.
  Μη λησμονούμε το γεγονός ότι Π.Ο.ΑΣ.Υ. και Πρωτοβάθμιες Ενώσεις είμαστε πελάτες της εν΄λόγω Τράπεζας ,εδώ και αρκετά χρόνια.
  Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
                           ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


          ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος                    ΖΙΚΟΣ Χρήστος