Ανεξόφλητα Υπομνήματα παρελθόντων ετών


Λάρισα 06 Ιουλίου 2012

                                                  
                                                Προς: Π.Ο.ΑΣ.Υ.          
                                      Κοιν.: Μέλη Ε.Α.Λ.
                                                         
Θέμα:«Ανεξόφλητα Υπομνήματα παρελθόντων ετών».

   Με τις υπ΄αρίθμ 72334/12/691410 από 01/06/2012 και 72334/12/788945 από 23/06/2012 διαταγές τις Δ/νσης Οικονομικών/Α.Ε.Α. διατάχθηκε η επανυποβολή ανεξόφλητων υπομνημάτων παρελθόντων ετών 2007 έως 2011.
  Με προφορικές οδηγίες–εντολές της Δ/νσης Οικονομικών/Α.Ε.Α. και της Υ.Δ.Ε. πιέζονται οι Γενικές Διαχειρίσεις των Γ.Α.Δ.Περιφέρειας , κατά την επανυποβολή των αιτημάτων (κυρίως των καταστάσεων 058-β) να περικόπτουν τις διπλές ημέρες (1 ολόκληρη +1 μισή), για μετακινήσεις κάτω των 120 η 80 χιλιομέτρων ανάλογα με το μέσο μετακίνησης, παρά τη σχετική έγγραφη βεβαίωση του Δ/ντη της Υπηρεσίας για την πέραν του 8ωρου απασχόληση και επάνοδο την επόμενη ημέρα.
  Η Δ/νση του ελεγκτηρίου δαπανών Α.Ε.Α. έως την 31/12/2010 ενέκρινε τα συγκεκριμένα υπομνήματα και κατάβαλλε στους δικαιούχους αποζημίωση για διήμερο(1 ολόκληρη+ 1 μισή).
  Επειδή πολλά υπομνήματα παρελθόντων ετών 2008 και 2009 έχουν ενταλματοποιηθεί και πληρωθεί στους δικαιούχους με δικαιολόγηση διημέρου προκύπτει ότι οι συνάδελφοι των οποίων δεν εκκαθαρίστηκαν τα υπομνήματά τους από τη Δ/νση Ελεγκτηρίου Δαπανών, θα λάβουν αποζημίωση και μάλιστα με καθυστέρηση ετών, μόνο 7,82 ευρώ ανά ημέρα,αντί 31,30 που έλαβαν άλλοι συνάδελφοι για την ίδια ακριβώς μετακίνηση ,το ίδιο ακριβώς διάστημα.
  Χαρακτηριστικό παράδειγμα το προσωπικό των Ο.Π.Κ.Ε.-Ο.Ε.Π.Τ.Α. που δικαιολογούσαν μέχρι 10 ημέρες οδοιπορικά ανά μήνα ,σύμφωνα και με τις διαταγές συγκρότησής τους ,τα οποία δινόταν δίκην επιδόματος λόγω των συνθηκών εργασίας ,του ακατάστατου ωραρίου και γενικότερα λόγω της επικινδυνότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι συνάδελφοι αυτοί θα λάβουν 39,10 ευρώ (5 μισές ανά μήνα ) ,μετά την περικοπή της ολόκληρης ημέρας,αντί 156,51 ευρώ (5 ολόκληρες + 5 μισές),πριν την περικοπή, κατά συνέπεια θα λάβουν διαφορετική αποζημίωση για εκτέλεση ίδιων καθηκόντων κατά την ίδια περίοδο ,με τη μόνη διαφορά ότι τότε Υπηρεσία ελέγχου ήταν η Δ/νση Ελεγκτηρίου Δαπανών ενώ τώρα η Υ.Δ.Ε.
  Καλούμε την Π.Ο.ΑΣ.Υ. για την άμεση παρέμβασή της στο Αρχηγείο, ώστε να γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες ποιος επιτέλους είναι ο σωστός τρόπος υποβολής και έγκρισης υπομνημάτων καθώς θεωρούμε άδικο ,την απόλυτη ευθύνη να φέρουν μόνο οι διαχειριστές των Υπηρεσιών .
   Δεν πρόκειται να δεχθούμε καμία περικοπή στα οφειλόμενα  υπομνήματά μας και είμαστε έτοιμοι να τα διεκδικήσουμε στο ακέραιο με κάθε νόμιμο τρόπο..

                             ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος                              ΖΙΚΟΣ Χρήστος