Παροχή Υπηρεσιών Προς τρίτους

                                                                                          Λάρισα 27 Ιουλίου 2012
                                                  
          Προς: Π.Ο.ΑΣ.Υ.                                         
        Κοιν.: Μέλη Ε.Α.Λ.        
                          
Θέμα:«Παροχή Υπηρεσιών Προς τρίτους ».

  Σύμφωνα με το Άρθρο 22 Ν.3938/2011 §1 ,η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να παρέχει υπηρεσίες και μέσα σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και τρίτους ,όπως συνοδείες χρηματαποστολών , καλλιτεχνικών έργων κλπ. ,με καταβολή ανταλλάγματος.
  Με την 8004/21/2 Κ.Υ.Α. ,ΦΕΚ. Β΄888 της 21/03/2012 ορίσθηκαν τα ζητούμενα της §5 Άρθρου 22 Ν.3938/11 ,όπως οι περιπτώσεις και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών και μέσων ,καθορισμός τιμολογίου κλπ.
 Δυστυχώς ενώ έχει διανυθεί αρκετό χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την έκδοση της Κ.Υ.Α. ,αυτή κατ’ ουσίαν παραμένει ανενεργή.
  Τι γίνεται με τις χρηματαποστολές;. Έχει πληρώσει ποτέ κάποια τράπεζα ή ο φορέας για λογαριασμό του οποίου γίνεται η χρηματαποστολή;. Τι ισχύει με τις συνοδείες αρχαιοτήτων ή άλλων «ειδικών φορτίων»;. Τι γίνεται με τη φύλαξη ιδιωτών ;. Έχουν αποδοθεί τα ανάλογα χρηματικά ποσά από τους υπόχρεους;. Τι ισχύει τελικά με την Α.Ε.Π.Ι. ,η οποία μας κατάντησε «εισπράκτορές» της;.
 Επειδή διαβλέπουμε μια προσπάθεια «σιωπηρής» κατάργησης της εν λόγω Κ.Υ.Α.
  Επειδή η μη τήρηση της Κ.Υ.Α. σημαίνει μειωμένα έσοδα στα ασφαλιστικά μας ταμεία.
 Επειδή θα πρέπει να τελειώνουμε με τους «τσάμπα μάγκες».
  Καλούμε την Π.Ο.ΑΣ.Υ. ώστε με παρέμβασή της στο Αρχηγείο να προκαλέσει έγγραφη απάντηση σχετικά με το αν και πόσο τηρείται η εν λόγω Κ.Υ.Α. , έτσι ώστε και εμείς σαν Πρωτοβάθμια Ένωση να μπορούμε να πραγματοποιούμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις ,για την προάσπιση των κεκτημένων μας..
  Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος                  ΖΙΚΟΣ Χρήστος