Στρατιωτικά Φαρμακεία

Λάρισα 28 Αυγούστου 2012
                                                  
                             Προς: ΥΠ.ΕΘ.Α.
                                                        (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ.)                             
                                                   Κοιν.: Ως ο Πίνακας Αποδεκτών        
                                                                            
Θέμα: « Στρατιωτικά Φαρμακεία ».
Σχετ : Η από 07-06-2012 απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Α./ΦΕΚ Β 1836/11-06-2012.

  Σύμφωνα με ανακοινώσεις των φαρμακευτικών συλλόγων από 01-09-2012 ,παύει η επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων ,στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, λόγω χρεών του Ταμείου .
 Για μια ακόμη φορά οι ασφαλισμένοι ,οι οποίοι είναι οι μόνοι που δεν οφείλουν τίποτα καθόσον πληρώνουν κανονικά τις ανάλογες εισφορές τους, γίνονται το μέσο πίεσης ώστε να εξοφληθούν τα οφειλόμενα του Ταμείου προς τα φαρμακεία.
  Εννοείται ότι συμφωνούμε απόλυτα  με το δίκαιο αίτημα των φαρμακοποιών και τους αγώνες των συνδικαλιστικών τους οργάνων ώστε να τους αποδοθούν τα χρήματα που δικαιούνται.
  Στις δύσκολες όμως οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε ,κάτι τέτοιο σημαίνει τη χαριστική βολή στον ήδη ελλειμματικό οικογενειακό προϋπολογισμό των ασφαλισμένων. Για το λόγο αυτό κρίνεται επιβεβλημένη η λειτουργία υποκαταστημάτων του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπου ήδη λειτουργούν και στις πόλεις Λάρισας, Αλεξανδρούπολης και Ξάνθης όπως προβλέπεται στην ανωτέρω σχετική απόφαση του ΥΠ.ΕΘ.Α.
 Η λειτουργία του στρατιωτικού φαρμακείου στην πόλη της Λάρισας θα εξυπηρετούσε όλα τα μέλη μας-μετόχους του Μ.Τ.Σ. και θα συνέβαλε δραστικά στην εξοικονόμηση χρημάτων.
  Αυτονόητο είναι ότι οι κρατήσεις μας για ιατροφαρμακευτική δαπάνη πρέπει επιτέλους να έχουν αντίκρισμα. Δεν δεχόμαστε πλέον να είμαστε κατ΄ ευφημισμόν ασφαλισμένοι ,πληρώνοντας τα πάντα από την τσέπη μας από την επίσκεψη στον ιατρό μέχρι και τη φαρμακευτική αγωγή μας.
 Καλούμε την Ομοσπονδία μας να είναι συμπαραστάτης στο αίτημά μας για τη λειτουργία του Στρατιωτικού Φαρμακείου Λάρισας  και δηλώνουμε παρόντες σε οποιαδήποτε ενέργειά της ώστε να έχουμε επιτέλους την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που μας αξίζει..
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος                  ΖΙΚΟΣ Χρήστος

Μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού στον Έβρο

                                                                                           Λάρισα 08 Aυγούστου 2012
                                                 
                                                                                     Προς: Π.Ο.ΑΣ.Υ.                            
                                                                                    Κοιν :Μέλη Ε.Α.Λ.  
                
Θέμα:«Μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού στον Έβρο».
Σχετ : α) 48963/12/978895 από 6-8-12 έγγραφο της ΓΑΔΠ Θεσσαλίας
           β) 49621/12/978918 από 6-8-12 διαταγή της ΑΔ Λάρισας
           γ) Η από 6-8-12 αναφορά μέλους μας

   Με τις ανωτέρω α) και β) σχετικές  διατάχθηκε η απόσπαση μέλους μας για χρονικό διάστημα 2 μηνών προς ενίσχυση της ΑΔ Ορεστιάδος.Η υπηρε-σία του μετακινούμενου συναδέλφου διατάχθηκε για την έγκυρη χορήγηση ΦΠ αυθημερόν (6-8-2012) με ημερομηνία αναχώρησης την 07:00 της 7-8-2012!Ο συνάδελφος έλαβε γνώση της αποσπασής του την 22:30 της 6-8-2012!Δινωντάς του ουσιαστικά περιθώριο ελαχίστων ωρών εώς την αναχω-ρησή του,κατά παράβαση του αρθ.21 παρ.3 ΠΔ 100/2003 στο οποίο αναφέ-ρεται ρητα ότι :  << σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί ΦΠ σε όσους αποσπώνται πρίν τη παρέλευση 5 ημερών από τη κοινοποίηση της διαταγής>>
   Με τη γ) σχετική ο συνάδελφος μας γνώρισε ότι θα εκτελέσει κανονικά τα διατασσόμενα αλλά μας επισήμανε την απάνθρωπη συμπεριφορά της Υπη-ρεσίας ,καθόσον είναι οικογενειάρχης με 2 ανήλικα τέκνα ,το ένα εκ’ των ο-ποίων 2 μηνών!
   Μπορεί λοιπόν σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Κου Υπουργού να υπάρχει διαβεβαίωση ότι σε κανένα στάδιο της επιχείρησης ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ δε θα θι-γεί κάποιο δικαίωμα των λαθρομεταναστών, καταστρατηγούνται όμως βά-ναυσα τα δικαιώματα των Αστυνομικών που συμμετέχουν σε αυτή, με άμεσο αντίκτυπο,πολλές φορές, στην οικογενειακή τους γαλήνη…
   Παρακαλούμε τη ΠΟΑΣΥ για τις δικές της ενέργειες.       

                    ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος                             ΖΙΚΟΣ Χρήστος

Αποδέσμευση 100 οχημάτων και 60 μοτοσικλετών, από φύλαξη διαφόρων ειδικών στόχων


Λάρισα 6 Αυγούστου 2012

 Προς: Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Κοιν.:ΑΔ Λάρισας (Γραφείο Τεχνικών Μέσων)
Μέλη Ε.Α.Λ 

Θέμα: «Αποδέσμευση 100 οχημάτων και 60 μοτοσικλετών, από φύλαξη διαφόρων ειδικών στόχων ».
Σχετ : Οι από 31 Ιουλίου 2012 δηλώσεις εκπροσώπου τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

   Θετική απήχηση στη κοινή γνώμη, αλλά και στο σύνολο των  συναδέλφων, είχαν οι αποφάσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Δημoσίας Τάξης σχετικά με την αποδέσμευση 1500 αστυνομικών και 160 διαφόρων οχημάτων για τα οποία, εφόσον οι εξαγγελίες  γίνουν πραγματικότητα, και καθ’ όσον τα οχήματα αυτά ήταν συνοδευτικά ασφαλείας, άρα συμβατικά, η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας ζητά και προτείνει:
1)   Την ανακατανομή στην ΑΔ Λάρισας 8 οχημάτων ελευθέρου χρωματισμού για αντικατάσταση των επικίνδυνων ,λόγω παλαιότητας, συμβατικών οχημάτων των Α.Τ. Ελασσόνας, Αγιάς, Τυρνάβου, Φαρσάλων και Περιφέρειας ,καθώς και για την ενίσχυση του στόλου της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας και του ΤΔΝ Λάρισας.
2)   Την ανακατανομή 6 μοτοσικλετών  για χρήση από τις  Υπηρεσίες Ασφαλείας και τις ομάδες ΔΙΑΣ και Ζ.
3)   Οσα από τα 160 οχήματα έχουν λευκό χρωματισμό να τοποθετηθεί σε αυτά από τη ΔΙΤΕΝΕ αστυνομικός εξοπλισμός και εμβλήματα ώστε να ανακατανεμηθούν σε Α.Δ. όπως της Λάρισας ,όπου το 90% του στόλου  είναι 10ετίας με μ.ο. χιλιομέτρων 500.000!
   Παρακαλούμε  τη ΠΟΑΣΥ για τις δικές της ενέργειες προς την αρμόδια Διεύθυνση  του ΑΕΑ σχετικά με την αποδοχή του αιτήματός μας, αλλά και ώστε τα αποδεσμευμένα  οχήματα  να διατεθούν όντως  στη μάχη κατά της εγκληματικότητας και αποκλειστικά σε Υπηρεσίες που έχουν σοβαρό πρόβλημα με το στόλο των αυτοκινήτων τους.    
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος                       ΖΙΚΟΣ Χρήστος

Συνυπηρέτηση Αστυνομικών με συζύγους εκπαιδευτικούς


                           Λάρισα 06 Aυγούστου 2012

                                                                                       Προς: Π.Ο.ΑΣ.Υ.    
                        
                                                                            Κοιν.: Μέλη Ε.Α.Λ.
                                                        
Θέμα:«Συνυπηρέτηση Αστυνομικών με συζύγους εκπαιδευτικούς».

   Μεγάλη αναστάτωση έχει επιφέρει η ανακοίνωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας
   Σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες πολλά είναι τα μέλη μας με συζύγους καθηγήτριες οι οποίοι είδαν με έκπληξη να μην έχει εγκριθεί η συνυπηρέτηση τους.
   Το γεγονός αυτό τους έχει φέρει σε απόγνωση σε συνδυασμό με τη μείωση των μισθών και το υψηλό κόστος ζωής. Ας φανταστούμε μόνο ο  Αστυνομικός με απόσπαση στον Έβρο και η σύζυγος να διδάσκει σε κάποια άκρη της Ελλάδας. Αλλά και αυτό να μη συμβεί το ακατάστατο ωράριο ,και οι διάφορες έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες στις οποίες καλείται να ανταπεξέλθει ο Αστυνομικός - σύζυγος αναγάγουν σε υποχρεωτική τη παρουσία της μάνας στο σπίτι δίπλα στα παιδιά της.
    Για την αποφυγή λοιπόν άλλων δυσάρεστων καταστάσεων στην ήδη ταλαίπωρη οικογένεια του Αστυνομικού παρακαλείτε η ΠΟΑΣΥ για την άμεση παρεμβασή της προς το  Υπουργείο Παιδείας  και προς τη πολιτική και φυσική μας ηγεσία με την ΑΠΑΙΤΗΣΗ επιτέλους να σταματήσουν μόνο να ζητούν από το προσωπικό αλλά με τη παρέμβασή τους να δώσουν άμεση λύση στο σοβαρό αυτό πρόβλημα.  
                           
                    ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος                         ΖΙΚΟΣ Χρήστος