Μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού στον Έβρο

                                                                                           Λάρισα 08 Aυγούστου 2012
                                                 
                                                                                     Προς: Π.Ο.ΑΣ.Υ.                            
                                                                                    Κοιν :Μέλη Ε.Α.Λ.  
                
Θέμα:«Μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού στον Έβρο».
Σχετ : α) 48963/12/978895 από 6-8-12 έγγραφο της ΓΑΔΠ Θεσσαλίας
           β) 49621/12/978918 από 6-8-12 διαταγή της ΑΔ Λάρισας
           γ) Η από 6-8-12 αναφορά μέλους μας

   Με τις ανωτέρω α) και β) σχετικές  διατάχθηκε η απόσπαση μέλους μας για χρονικό διάστημα 2 μηνών προς ενίσχυση της ΑΔ Ορεστιάδος.Η υπηρε-σία του μετακινούμενου συναδέλφου διατάχθηκε για την έγκυρη χορήγηση ΦΠ αυθημερόν (6-8-2012) με ημερομηνία αναχώρησης την 07:00 της 7-8-2012!Ο συνάδελφος έλαβε γνώση της αποσπασής του την 22:30 της 6-8-2012!Δινωντάς του ουσιαστικά περιθώριο ελαχίστων ωρών εώς την αναχω-ρησή του,κατά παράβαση του αρθ.21 παρ.3 ΠΔ 100/2003 στο οποίο αναφέ-ρεται ρητα ότι :  << σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χορηγηθεί ΦΠ σε όσους αποσπώνται πρίν τη παρέλευση 5 ημερών από τη κοινοποίηση της διαταγής>>
   Με τη γ) σχετική ο συνάδελφος μας γνώρισε ότι θα εκτελέσει κανονικά τα διατασσόμενα αλλά μας επισήμανε την απάνθρωπη συμπεριφορά της Υπη-ρεσίας ,καθόσον είναι οικογενειάρχης με 2 ανήλικα τέκνα ,το ένα εκ’ των ο-ποίων 2 μηνών!
   Μπορεί λοιπόν σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Κου Υπουργού να υπάρχει διαβεβαίωση ότι σε κανένα στάδιο της επιχείρησης ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ δε θα θι-γεί κάποιο δικαίωμα των λαθρομεταναστών, καταστρατηγούνται όμως βά-ναυσα τα δικαιώματα των Αστυνομικών που συμμετέχουν σε αυτή, με άμεσο αντίκτυπο,πολλές φορές, στην οικογενειακή τους γαλήνη…
   Παρακαλούμε τη ΠΟΑΣΥ για τις δικές της ενέργειες.       

                    ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος                             ΖΙΚΟΣ Χρήστος