Μισθολογικές προαγωγές καταταγέντων το έτος 1995Λάρισα 27 Σεπτεμβρίου 2012

                                                  
                                                                           Προς: Π.Ο.ΑΣ.Υ.                             
                                                         
                                                         
Θέμα: «Μισθολογικές προαγωγές καταταγέντων το έτος 1995».
   
   Με την ανωτέρω (α) σχετική ικανοποιήθηκε το δίκαιο αίτημα να λογίζεται ως ημερομηνία θεμελίωσης των μισθολογικών προαγωγών η 19-6-1995 για όλους τους καταταγέντες το αυτό έτος ,έστω και σε διαφορετικές ημερομηνίες εισαγωγής στη Σχολή.
   Επειδή έχει παρέλθει εξάμηνο από τη ψήφιση του ανωτέρω Νόμου και η οικονομική κατάσταση των ενδιαφερόμενων συναδέλφων βρίσκεται σε τραγικά επίπεδα ,παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την άμεση
   Παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

                              ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


     ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ Αθανάσιος                               ΖΙΚΟΣ Χρήστος