Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας                                                                                             Λάρισα 9 Οκτωβρίου 2012                                                                                                                  Π Ρ Ο Σ             
                                                                                                                Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Θ Ε Μ Α : «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

   Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Προστασίας Πολίτη & Δημόσιας Τάξης εντός του φθινοπώρου επίκειται η αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών της Αστυνομίας.
   Χαιρετίζουμε ως συνδικαλιστές την απόφαση αυτή και θα στηρίξουμε μια σωστή αναδιάρθρωση – αναδιοργάνωση μιας και πρόκειται για πάγιο αίτημά μας.
   Για να έχει επιτυχία όμως η προσπάθεια και για να μην έχει τη τύχη παλαιοτέρων θα πρέπει :
   α) Να μη γίνουν όλα ερήμην των σωματείων, και να ληφθούν υπ’ όψιν οι προτάσεις αυτών που βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα.
   β)  Είναι αδιαπραγμάτευτος ο σεβασμός στο κώδικα μεταθέσεων.
   γ) Να περιορισθεί η γραφειοκρατία και κατ’ επέκταση οι απασχο-λούμενοι μάχιμοι  συνάδελφοι σε  επιτελικές υπηρεσίες, σε συνδυασμό με μετατάξεις δημοσίων υπαλλήλων από κατηργημένους φορείς του δημοσίου , με ταυτόχρονη απαλλαγή από τα «ξένα έργα» όπως π.χ. επιδόσεις, έλεγχοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ΓΟΚ κ.λ.π.
   δ ) Να αφορά όλη την επικράτεια και όχι κάποιες μόνο περιοχές.
   ε ) Να γίνουν επιτέλους πραγματικές μεταθέσεις, ώστε να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις των Αστ.Διευθύνσεων γιατί με μειωμένο προσωπικό δεν έχουμε αναδιοργάνωση υπηρεσιών αλλά ανακύκλωση προβλημάτων.
   Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας έχει έτοιμες τις προτάσεις της επι του θέματος, στη διάθεσή σας, όσον αφορά τις Υπηρεσίες του ν. Λάρισας.
   Παρακαλούμε την Π.Ο.ΑΣ.Υ για τις δικές της ενέργειες ώστε επιτέλους να μην αποφασίζουν άλλοι για μας ,χωρίς εμάς.

                                     ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ      

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ     ΧΡΗΣΤΟΣ