Κρατητήρια Α.Δ. Λάρισας                                                                                   Λάρισα 29 Οκτωβρίου 2012

                                                                                        ΠΡΟΣ : Π.Ο.ΑΣ.Υ
                                                         Κοιν.:1.Αστυνομικό Διευθυντή Λ ά ρ ι σ α ς  
                                                                  2.Νομικό Σύμβουλο Ε.Α.Λ.
 

   Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα και μετά την επέκταση της εφαρμογής του σχεδίου «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» ,στα κρατητήρια έδρας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας , χωρητικότητας (39) ατόμων ,φιλοξενούνται καθημερινώς περί τα  (60) και πλέον άτομα, επί το πλείστον αλλοδαποί προς απέλαση συν οι όποιοι κρατούμενοι με αυτόφωρη διαδικασία.
  Το ανωτέρω γεγονός σε συνδυασμό με την έλλειψη υλικών καθαριότητας και υγειονομικών ελέγχων ,όπως περιγράφουμε και στη (β)σχετική την οποία επισυνάπτουμε ,δημιουργεί σοβαρότατους κινδύνους για την υγεία των κρατουμένων ,αλλά το βασικότερο για την υγεία των συναδέλφων μας και κατ΄επέκταση των οικογενειών τους.
   Επίσης σε καθημερινή βάση υπάρχουν 2 – 3 μεταγωγές προς τα νοσοκομεία της πόλης με αποτέλεσμα ,ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες η πόλη να παραμένει για αρκετό χρονικό διάστημα με ένα ή κανένα περιπολικό, ενώ είναι και αυξημένες οι πιθανότητες απόδρασης.
   Πολύ καλές οι επιχειρήσεις ΄΄σκούπα΄΄, θεαματικά τα ποσοστά και οι αριθμοί ,αλλά δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να γίνονται  διακινδυνεύοντας άμεσα την υγεία των συναδέλφων .
   Για τους λόγους αυτούς ζητούμε πιστή τήρηση των κανονισμών ,όσον αφορά την καθαριότητα-απολύμανση των κρατητηρίων, τον τακτικό υγειονομικό έλεγχο κρατουμένων και συναδέλφων-φρουρών, καθώς και την πληρότητα αυτών ,καθόσον οι κίνδυνοι υγειονομικοί αλλά και ασφαλείας που απειλούν τους συναδέλφους είναι τεράστιοι.


                                              ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
       
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                                                                     
                       ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                        ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ