Μέτρα Τάξης σε γήπεδα και άλλες εκδηλώσεις – Διάταξη Υπηρεσίας της Διμοιρίας Υποστήριξης

                                                                                   Λάρισα 22 Οκτωβρίου 2012

                                                          ΠΡΟΣ : Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας
       
  Επί του θέματος σε καμία περίπτωση δεν έχουμε σκοπό να κρίνουμε τον σχεδιασμό των μέτρων. Εξάλλου εκ του αποτελέσματος κρίνονται ως «επιτυχημένα».Απλά παραθέτουμε κάποια γεγονότα και ερωτήματα.
 Κατά τον ποδοσφαιρικό αγώνα ΑΕΛ –Εθνικός Γαζώρου(αγώνας FOOTBALL LEAGUE) με ώρα έναρξης 16:00΄ ,η Διμοιρία ανέλαβε Υπηρεσία ώρα 13:00΄ με λήξη αυτής περί ώρα 20:10΄,μετά από συνοδεία της φιλοξενούμενης ομάδας ,έως όρια Πιερίας ,σε ένα παιχνίδι όπου κέρδισαν οι γηπεδούχοι και δε συνέβη το παραμικρό. Να ληφθεί υπ΄όψιν η συμμετοχή στη διμοιρία συναδέλφων από Ελασσόνα και Φάρσαλα 40 και 45 χιλιόμετρα αντίστοιχα ,από την έδρα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας. Έχουν γίνει για τους συναδέλφους αυτούς Φ/Π καθόσον διένυσαν άνω των 60 χιλιομέτρων από την έδρα τους για εκτέλεση Υπηρεσίας ,δεδομένου ότι η απόσταση Λάρισας ορίων Πιερίας είναι περί τα 30 χιλιόμετρα; Δόθηκε βεβαίωση για υπερεργασία στους συναδέλφους αυτούς καθόσον έχουν αναχωρήσει μια ώρα νωρίτερα από τις υπηρεσίες τους για να βρίσκονται ώρα 13:00 στην έδρα ,ενώ επέστρεψαν μια ώρα αργότερα;.
  Γνωρίζουμε ότι κάποιοι θα πουν ότι υπήρχαν «πληροφορίες» και «ειδικοί σχεδιασμοί» τα οποία εμείς οι «ταπεινοί» χαμηλόβαθμοι δεν τα γνωρίζουμε και βέβαια ούτε θέλουμε να τα μάθουμε. Γνωρίζουμε όμως
πολύ καλά από πρώτο χέρι ότι λόγω τέτοιων «πληροφοριών» και «ειδικών σχεδιασμών» ,έχουν χαθεί και θα εξακολουθούν να χάνονται στο μέλλον ,σε πανελλαδικό επίπεδο ,χιλιάδες αστυνομικές εργατοώρες.
 Συγχαρητήρια στους συναδέλφους μας όπου με τη στάση τους και τον επαγγελματισμό τους ,για μία ακόμη φορά έστεψαν με επιτυχία τα διατασσόμενα μέτρα.
  Πιστεύουμε τέλος ότι οι επιχειρησιακές ομάδες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας όπως οι διμοιρίες υποστήριξης εργάστηκαν και θα εργάζονται όπου έχουν διαταχθεί με ζήλο και επαγγελματισμό και ως ελάχιστη αναγνώριση αυτού όταν οι υπηρεσιακές ανάγκες και η έκβαση των μέτρων το επιτρέπουν, να αντιμετωπίζονται αναλόγως των υπηρεσιών που με τόσο αυταπάρνηση όταν και όπου  χρειαστεί προσφέρουν.


                                    ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ