Συνάντηση των Ομοσπονδιών με τον Πρόεδρο του ΜΤΣ
                                                                     Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2012
                                                                

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Πραγματοποιήθηκε χθες 5/12/12 κατόπιν αιτήματός μας συνάντηση
των Ομοσπονδιών με τον πρόεδρο του ΜΤΣ Υποστράτηγο ε.α. κ. Χαράλαμπο
Σωτηρόπουλο, προκειμένου να ενημερωθούμε για την κατάσταση του Ταμείου
καθώς και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η διοίκησή του από την
προηγούμενη, προ διμήνου, συνάντησή μας κατά την οποία μας είχε δοθεί η
δέσμευση ότι επεξεργάζεται σειρά μέτρων για την βιωσιμότητα την ταμειακή
ρευστότητά του και την έγκαιρη καταβολή των ΒΟΕΑ.
Όπως μας δήλωσε ο κ. Σωτηρόπουλος, κατέστη δυνατόν να θεωρηθούν οι
οφειλές για το ΒΟΕΑ των ετών 2009 έως και 2011 ως ληξιπρόθεσμες και
εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα εκταμιευθεί το ποσό των 183.000.000
ευρώ μέχρι 15-12-2012 στο πλαίσιο της δόσης που αναμένει η Χώρα μας,
βάσει του τελευταίου Μνημονίου.
Ως προϋπόθεση, όμως, για την πλήρη αξιοποίηση του ποσού αυτού, έχει
τεθεί ο χρονικός περιορισμός των έξι μηνών, εντός του οποίου το Ταμείο με τα
σημερινά δεδομένα αδυνατεί να αντεπεξέλθει στον αυξημένο αριθμό αιτήσεων,
λόγω ελλιπούς στελέχωσής του. Αυτό γιατί εκκρεμούν 12.500 αιτήσεις, που
σημαίνει ότι θα πρέπει να ικανοποιούνται περίπου 2.000 αιτήσεις μηνιαίως
μόλις από τέσσερις υπαλλήλους. Το πρόβλημα αυτό έχει ήδη τεθεί στον
αρμόδιο υπουργό Εθνικής Αμύνης, από τον οποίο ζητείται η άμεση διάθεση
ειδικευμένου προσωπικού ώστε να επιτευχθεί εντός του προβλεπομένου
εξαμήνου η εκταμίευση των χρημάτων, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα
καταστεί ανέφικτη η εξόφληση των δικαιούχων.
Το Δ.Σ. του ΜΤΣ αποφάσισε, η τιμή μεριδίου βάσει του οποίου
υπολογίζονται τα ΒΟΕΑ για τις αιτήσεις έως το Δεκέμβριο του 2010 να είναι
εκείνη που ίσχυε τότε, ενώ από 1/1/2011 και εντεύθεν, θα ισχύει η τιμή
μεριδίου έτσι όπως καθορίστηκε από το Δ.Σ. το 2011. Πλέον αυτών, έγινε
γνωστό ότι από τούδε και στο εξής οι νέες αιτήσεις για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Ταμείου όσον αφορά το ΒΟΕΑ, θα είναι εφικτό να
ικανοποιούνται άμεσα λόγω καθιέρωσης ξεχωριστού λογαριασμού, στον οποίο
θα αποταμιεύονται οι εισφορές των μετόχων-μερισματούχων.
Επίσης, ενημερωθήκαμε ότι για την επόμενη πενταετία (2013-2017) το
Ταμείο δύναται να ανταποκρίνεται στην καταβολή του μερίσματος, περαιτέρω
χωρίς περικοπή όπως αυτό έχει καθοριστεί για το τρέχον έτος, το οποίο
σημειωτέον έχει υποστεί συνολική μείωση κατά το ήμισυ.
Εκ μέρους των Ομοσπονδιών επισημάνθηκε ότι, πέραν των
προαναφερόμενων εξελίξεων, εκκρεμούν σοβαρότατα θεσμικά αιτήματα, όπως
η εκπροσώπηση τόσο ημών όσο και της φυσικής ηγεσίας της Ελληνικής
Αστυνομίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο, η κατάργηση του νόμου που προβλέπει
το διαχωρισμό του ΜΤΣ σε δυο ταμεία, κλπ, για τα οποία το συνδικαλιστικό μας
κίνημα έχει δώσει σημαντικές μάχες, αποσπώντας τις δεσμεύσεις των εκάστοτε
υπουργών, χωρίς να έχουν στη συνέχεια την βούληση για την πρακτική
υλοποίησή τους.
Ο πρόεδρος του Ταμείου επανέλαβε ότι το Δ.Σ. έχει αποδεχτεί το αίτημα
της δίκαιης εκπροσώπησής μας, και έχει ληφθεί θετική σχετική απόφαση η
οποία έχει αποσταλεί στον αρμόδιο Υπουργό Εθνικής Άμυνας προκειμένου να
προωθήσει την αναγκαία νομοθετική ρύθμιση.__