Τρίμηνες αποσπάσεις στις Α.Δ. Έβρου                                                          Λάρισα 26 Δεκεμβρίου 2012

                                                                                           Π ρ ό ς : Π.Ο.ΑΣ.Υ.
                                                                                            Κ ο ι ν  : 1. Γ.Α.Δ.Π.Θ.
                                                                                                          2. Α.Δ. Λάρισας


   Για μία ακόμη φορά το Αρχηγείο μας με την ανακοίνωση της διαταγής για τις νέες αποσπάσεις στον Έβρο, μεσημέρι παραμονής Χριστουγέννων, αποφάσισε να αναστατώσει την οικογενειακή και ατομική γαλήνη των συναδέλφων.
   Η νέα διαταγή κάνει λόγο για τρίμηνες αποσπάσεις και αφορά 30 αστυνομικούς από την Α.Δ. Λάρισας. Εμπρός στα νέα αυτά δεδομένα η Ένωση μας ζητά :
Α. Να εξετασθεί το ενδεχόμενο οι αποσπάσεις να γίνουν μηνιαίες ή δίμηνες. Δεν είναι δυνατόν στη καρδιά του χειμώνα και εν’ μέσω σοβαρότατης οικονομικής κρίσης να υπάρχει απαίτηση κάποιοι άνθρωποι και ειδικά οικογενειάρχες με μικρά παιδιά, μερικοί δε εξ αυτών με εργαζόμενες συζύγους, να ξεχειμωνιάσουν, στη κυριολεξία, στον Έβρο.
Β.  Εφόσον το ανωτέρω αίτημα δε γίνει δεκτό τότε ζητούμε σχετικά με την οικονομική αποζημίωση των αποσπασμένων :
1. Προκαταβολή τουλάχιστον 1500 ευρώ.
2. Με το τέλος του 2ου μήνα απόσπασης πληρωμή του 50% από το υπόλοιπο ποσό.
3. Εκκαθάριση του εναπομείναντος ποσού το ανώτερο σε (6) μήνες από τη λήξη του τριμήνου της απόσπασης. Πρέπει να ληφθεί υπ΄όψιν ότι παρά τις υποσχέσεις δεν έχει γίνει ακόμα η εκκαθάριση των προηγούμενων υπομνημάτων. Αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας ώστε να δηλώσουν συμμετοχή οι συνάδελφοι, οι οποίοι βιώνουν οικτρή οικονομική κατάσταση.
4. Δικαιολόγηση της σχετικής δαπάνης μετάβασης των μετακινούμενων με δικά τους μέσα, σύμφωνα με τα ισχύοντα. Είναι πολύ δύσκολο να διαβιώσει κάποιος τις μέρες μας χωρίς δικό του μέσο μετακίνησης επί τρείς μήνες και εκατοντάδες χιλιόμετρα από την οικία του.
   Με τον ανωτέρω τρόπο πληρωμής των εκτός έδρας επιτυγχάνεται αφενός μεν η προσέλκυση συναδέλφων για εθελοντική συμμετοχή, αφετέρου δε η αντιμετώπιση των εξόδων διαβίωσης αλλά και κίνησης καθώς σε τρείς μήνες ο αστυνομικός και ιδιαίτερα ο οικογενειάρχης θα πρέπει να επισκεφθεί το σπίτι του τουλάχιστον τρείς φορές.
Γ. Τέλος ζητούμε από τον Αστυνομικό Διευθυντή Λάρισας να μεριμνήσει ώστε σύμφωνα με το πνεύμα της διαταγής του Αρχηγείου αλλά και σύμφωνα με το περί δικαίου αίσθημα να αποσπασθούν οι συνάδελφοι με τις λιγότερες οικογενειακές υποχρεώσεις.
   Ως Ένωση Αστυνομικών Λάρισας δηλώνουμε τη  συμπαράσταση με όλες μας τις δυνάμεις, στο πλευρό των συναδέλφων, στη νέα τους αυτή περιπέτεια και ζητούμε την άμεση παρέμβαση της Ομοσπονδίας για τη θετική έκβαση των αιτημάτων μας.                                                        


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                  ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ