Αποσπάσεις στις Α.Δ. Έβρου

                                                                                           Λάρισα 30 Δεκεμβρίου 2012

                                                                                                  Π ρ ό ς : Μέλη Ε.Α.Λ.


   Συνέχεια της ανωτέρω σχετικής το Σωματείο μας κατόπιν επικοινωνίας με την Ομοσπονδία αλλά και μετά από παρέμβαση μας στο κ. Υπαρχηγό ,έλαβε τη διαβεβαίωση ότι θα δοθούν κατευθύνσεις προς τους κ.κ. Αστυνομικούς Διευθυντές, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να ορίζουν το χρονικό διάστημα της απόσπασης ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις επιθυμίες των συναδέλφων όσον αφορά το χρονικό διάστημα της απόσπασης π.χ. (1) μήνα ή (2) μήνες ή (3) μήνες.
   Ένα πάγιο αίτημα του Σωματείου μας έγινε δεκτό. Έτσι θα υπάρχουν και εθελοντές συνάδελφοι, αλλά και όλοι με τη σειρά ανάλογα με την  οικογενειακή μας κατάσταση θα μπορούμε να αποσπασθούμε.
   Όσο για τα διάφορα προβλήματα που τυχόν θα υπάρξουν στις υπηρεσίες, το Σωματείο μας δε πρόκειται να ασχοληθεί, αρκεί να μη θιγούν κεκτημένα των μελών του, γιατί πολύ απλά η διοίκηση που δίνει τις εντολές πρέπει να δώσει και τις λύσεις.
   Συνάδελφοι η προσπάθεια μας δε πρόκειται να σταματήσει και για ότι νεώτερο θα σας ενημερώνουμε άμεσα.


                                        ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ