ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.-ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ. ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΑΝ 27 ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ