Έκτακτη εισφορά 15 ευρώ                                                      
                                                   Π Ρ Ο Σ : Μέλη Ε.Α.Λ.


Συναδέλφισες – Συνάδελφοι

   Έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης μας, αποφασίστηκε όπως πραγματοποιηθεί  έκτακτη εισφορά ύψους  15 ευρώ από κάθε μέλος.
   Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί σε πέντε οικογένειες πρόωρα αδικοχαμένων συναδέλφων - μελών μας και ουδεμία σχέση έχει με τα δικαιούμενα από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας του Σωματείου .
   Αποφασίστηκε ακόμη ότι σε περίπτωση μελλοντικού παρόμοιου δυσάρεστου γεγονότος, που όλοι απευχόμαστε, να γίνεται πάντα έκτακτη εισφορά ,το ύψος της οποίας θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
   Το ποσό των 15 ευρώ θα παρακρατηθεί με τη κράτηση β΄τριμήνου 2013 (μισθοδοσία Απριλίου) μέσω της Διαχείρισης Χρηματικού .
   Συναδέλφισες –Συνάδελφοι
  Τα τελευταία χρόνια το εισόδημά μας έχει μειωθεί δραματικά. Παρ’ όλα αυτά πιστεύουμε ότι αυτού του είδους η εισφορά θα πιάσει σίγουρα τόπο, διότι θα βοηθήσει οικογένειες οι οποίες έχουν χάσει ότι πολυτιμότερο στη ζωή τους, το στήριγμά τους……….
    

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                          ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ