Αγροτικές κινητοποιήσεις                                                                     Λάρισα  18 Φεβρουαρίου 2013

                                                             Π Ρ Ο Σ : Αστυνομική Διεύθυνση
                                                                                         Λ ά ρ ι σ α ς

               
   Συνέχεια της ανωτέρω σχετικής σας ενημερώνουμε ότι η Ένωση μας έγινε δέκτης παραπόνων από συναδέλφους που κατά βάση υπηρετούν σε Υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν σταθερά σημεία επί του άξονα ΠΑΘΕ ότι είναι πάρα πολλές οι φορές που εκτελούν στα σημεία μόνοι τους υπηρεσία.
   Είναι γνωστό ότι για να προσφέρει τις όποιες υπηρεσίες του ο Αστυνομικός θα πρέπει να νιώθει ασφαλής ο ίδιος, καθόσον «ένας ίσον κανένας».
   Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας προτείνει την ενίσχυση των Υπηρεσιών αυτών είτε από ίδιες δυνάμεις είτε από εθελοντές άλλων Αστυνομικών διευθύνσεων που έλκουν τη καταγωγή τους από το νομό μας ,οι οποίοι και τη περιοχή γνωρίζουν και αδαπάνως για το δημόσιο θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
   Έχουν περάσει 22 ημέρες από την έναρξη των κινητοποιήσεων. Όλοι οι συνάδελφοι, ειδικά της Ο.Π.Κ.Ε. και των Διμοιριών, υπερβάλλουν εαυτούς εργαζόμενοι υπό αντίξοες συνθήκες το λιγότερο επί 12ωρο ημερησίως. Το ελάχιστο που θα πρέπει να πράξει η Υπηρεσία, με το πέρας των κινητοποιήσεων, είναι να εκδώσει διαταγή ώστε να μη χαθεί ούτε μία ώρα υπεραπασχόλησης ,ούτε μία ημερήσια ανάπαυση. Αυτό σε συνδυασμό και με τη παράταση του χρόνου λήψης της κανονικής άδειας έτους 2012 θα ξεκουράσει τους ταλαιπωρημένους συναδέλφους και θα επιφέρει ηρεμία στην υπηρεσιακή ζωή.
   Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                                ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ