Ονομασία ανώνυμης οδού                                                       Λάρισα 4 Φεβρουαρίου 2013

                                                   Π Ρ Ο Σ :  Τον Δήμαρχο Λαρισαίων
                                                                    κ. Κων/νο ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗ

                                                   Κ Ο Ι Ν :  Αστυνομική Διεύθυνση
                                                                               Λ ά ρ ι σ α ς             
                                                                          ( Για ενημέρωση )

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
   Είναι γνωστό ότι η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας και γενικά το αστυνομικό συνδικαλιστικό κίνημα προσπαθεί εδώ και χρόνια για την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας για όλους τους πολίτες της πόλεως μας και γενικότερα της χώρας μας.
   Δυστυχώς στον καθημερινό μας πόλεμο με τους κακοποιούς θρηνούμε διαρκώς συναδέλφους μας. Για το λόγο αυτό θα ήταν ύψιστη τιμή προς τους νεκρούς ήρωες του Σώματος μας η ονομασία της παράλληλης με το Αστυνομικό Μέγαρο, ανώνυμης οδού, από τη πλευρά της σκεπαστής αγοράς, σε οδό ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ.
   Είμαστε στη διάθεση σας προκειμένου να συμβάλλουμε από τη πλευρά μας στην υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, εφόσον το επιθυμείτε.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                              ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ