Διαχείριση εσόδων Λέσχης της Α.Δ. Λάρισας                                                       Λάρισα 22 Mαρτίου 2013

                                                               
               
Στρατηγέ

   Στο Αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας λειτουργεί Λέσχη με κυλικείο και εστιατόριο. Ειδικά το εστιατόριο λειτουργεί εδώ και ένα έτος περίπου , είναι δε το μοναδικό σε Αστυνομική Υπηρεσία της επαρχίας. Λόγω της σωστής διαχείρισης, των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αποδοχής από τους συναδέλφους η Λέσχη παρουσιάζει αρκετά υψηλή κερδοφορία.
    Τα κέρδη των Λεσχών είναι γνωστό ότι αποδίδονται προς διαχείριση στο Ίδρυμα Εξοχών. Στη δύσκολη όμως οικονομική περίοδο που διανύουμε επιθυμία μας είναι ένα μέρος των κερδών σε ποσοστό 25–30%  να αποδίδονται στη διαχείριση της Α.Δ. Λάρισας και να διατίθενται για τη συντήρηση του Αστυνομικού Μεγάρου.
    Το Αστυνομικό Μέγαρο εγκαινιάσθηκε τον Αύγουστο του 2010, αποτελεί πρότυπο βιοκλιματικό υπηρεσιακό κτίριο στη χώρα και διαθέτει πληθώρα ανέσεων για το προσωπικό. Εντός αυτού καθημερινά εργάζονται δεκάδες συνάδελφοι και εξυπηρετούνται εκατοντάδες πολίτες. Η Κ.Ε.Δ. στη σχετική της έκθεση υπολόγισε τη δαπάνη της ετήσιας συντήρησης του κτιρίου στα 75.000 ευρώ χωρίς τα έξοδα καθαριότητας. Μέχρι σήμερα λόγω της οικονομικής κατάστασης τα χρήματα για τη συντήρηση δε ξεπερνούν κατά έτος  τα 10.000 ευρώ.
    Θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον άδικο να διαθέτει η υπηρεσία ένα τέτοιο κτίριο, εντός αυτού να λειτουργεί Λέσχη με υψηλή κερδοφορία αλλά εξαιτίας των ελάχιστων πιστώσεων να μη μπορεί να γίνει η βασική έστω συντήρηση.

Στρατηγέ

   Στην ουσία επιθυμούμε ένα «αυτοσυντηρούμενο» Αστυνομικό Μέγαρο, γλυτώνοντας έτσι η Υπηρεσία κάποια χρήματα τα οποία μπορεί να τα διαθέσει για τη συντήρηση των οχημάτων της Διευθύνσεως όπου και εκεί το πρόβλημα είναι τεράστιο.
    Σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητούμε το έργο του Ιδρύματος Εξοχών. Απλά προσπαθούμε μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον  και με γνώμονα την εξοικονόμηση πόρων να βρούμε λύσεις προς όφελος όλων μας.
     Εξάλλου πιστεύουμε ότι πιο ασφαλή θα είναι αυτά τα χρήματα στη Διαχείριση της Α.Δ. Λάρισας παρά στη Τράπεζα Ελλάδος όπου ανά πάσα στιγμή, το οποίο απευχόμαστε, κινδυνεύει να χαθεί ένα μεγάλο μέρος τους από κάποιο «κούρεμα».
     Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.,  
                                                              

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ