Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση          Λάρισα, 29-3-2013

                                                                   ΠΡΟΣ: Mέλη Ε.Α.Λ.

                  ΚΟΙΝ: 1. Π.Ο.ΑΣ.Υ
                               2. Μ.Μ.Ε   Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2013 και ώρα 18.00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Αστυνομικού Μεγάρου, θα συγκληθεί οριστικά, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας, με θέματα:
1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός.
2. Προϋπολογισμός επόμενου έτους.
3. Τοποθετήσεις – Προτάσεις συναδέλφων.
 4.Ψήφισμα.
   Καλούνται τα μέλη της Ένωσης να παραστούν στη συνέλευση και να αναφέρουν τυχόν προτάσεις ή προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην υπηρεσία τους.
   Στη συνέλευση έχει προσκληθεί να παρευρεθεί και κλιμάκιο της Ομοσπονδίας με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ Χρήστο.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                               ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ