Παραχώρηση μεταφορικών μέσων που φυλάσσονται σε χώρους Δ.Δ.Δ.Υ. (πρώην Ο.Δ.Δ.Υ.) και Τελωνείων σε Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας

Προς: Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
Κοιν.: 1) Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
κ. Νικόλαο ΔΕΝΔΙΑ
2) Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
κ. Αθανάσιο ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟ
3) Προϊστάμενο Επιτελείου Α.Ε.Α.
Αντιστράτηγο κ. Σπυρίδων ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
4) Προϊστάμενο Κλάδου Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής
Υποστράτηγο κ. Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ
5) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις
                                                                                           Αθήνα 22 Μαρτίου 2013

Κύριε Αρχηγέ,
Με το υπ’ αριθ. 403/1/16 από 08-03-2013 έγγραφό μας που κοινοποιήσαμε και σε σας, ζητήσαμε την παρέμβαση του κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικολάου ΔΕΝΔΙΑ προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προκειμένου να επισπευτούν οι χρονίζουσες διαδικασίες παραχώρησης μεταφορικών μέσων που έχουν κατασχεθεί και έχουν περιέλθει στην κυριότητα του Δημοσίου, τα οποία φυλάσσονται σε χώρους της Δ/νσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, προκειμένου να καλυφθούν οι επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες των Υπηρεσιών μας.
Με το επισυναπτόμενο από 08-03-2013 έγγραφό της η Πρωτοβάθμια Οργάνωσή μας, Ε.Α.Υ. Λάρισας, καταγγέλλει την αναιτιολόγητη καθυστέρηση που παρατηρείται από το μήνα Νοέμβριο του 2011 για την παραχώρηση ενός οχήματος για τις επιχειρησιακές ανάγκες της ΟΠΚΕ της Α.Δ. Λάρισας. Ταυτόχρονα ζητά την άμεση παραχώρηση αυτού του συγκεκριμένου οχήματος για το οποίο έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες, αλλά και την παραχώρηση όλων των οχημάτων για τα οποία έχουν υποβληθεί σχετικά αιτήματα από την Α.Δ. Λάρισας.
Κατόπιν των προαναφερομένων παρακαλούμε όπως με παρέμβασή σας στην Δ/νση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αντιμετωπιστούν συνολικά οι υπάρχουσες εκκρεμότητες και ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που απαιτούνται για την τελική παραχώρηση των κατασχεμένων οχημάτων στις Αστυνομικές Υπηρεσίες.


                                       Για τη Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΑΣΥ 

                                  Ο Πρόεδρος                                Ο Γενικός Γραμματέας

                        Φωτόπουλος Χρήστος                            Λάζος Παναγιώτης