Κατάσταση αλεξίσφαιρων γιλέκων της Α.Δ. Λάρισας                                                                            Λάρισα 23 Απριλίου 2013

                                                         Π Ρ Ο Σ : Αρχηγείο Ελ. Αστυνομίας
                                                                                ( Μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ. )
                                                         ΚΟΙΝ : 1. Α.Δ. Λάρισας
                                                                      2. Π.Ο.ΑΣ.Υ.


   Συνέχεια ανωτέρω σχετικής σας αναφέρουμε ότι το συντριπτικό ποσοστό των αλεξίσφαιρων γιλέκων που διαθέτει η Α.Δ. Λάρισας παραμένει επιχειρησιακά μη αξιόπιστο.
   Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε πότε θα γίνει αντικατάσταση αντιβλητικών πλακών ,ώστε τα αλεξίσφαιρα να καταστούν αξιόπιστα.
   Επίσης καταγγέλλουμε το γεγονός ότι η υπηρεσία απαιτεί τη χρήση των γιλέκων από τους συναδέλφους ,ακόμα και υπό την απειλή τιμωρίας, δίχως όμως να λαμβάνει υπόψη αν αυτά είναι επιχειρησιακά ενεργά ή αν είναι ρυπαρά λόγω της πολυχρησίας (ιδρώτας, σκόνη κτλ)  
   Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
   
                      ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                    ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ