Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας - ΨΗΦΙΣΜΑ



ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΨΗΦΙΣΜΑ
              
Εμείς τα μέλη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας ,

Διαμαρτυρόμαστε έντονα και απαιτούμε :

ΟΧΙ στα μνημονιακά μέτρα και την οικονομική μας εξαθλίωση

ΟΧΙ στην διάλυση του οργανισμού της Ελληνικής Αστυνομίας

ΝΑΙ στο αγαθό της ασφάλειας του Πολίτη

εγκρίνουμε το παρόν ψήφισμα και εξουσιοδοτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας , σε συνεργασία με την Π.Ο.ΑΣ.Υ., να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και πράξεις για την διεκδίκηση και επίλυση των παρακάτω αιτημάτων..


Α.ΘΕΣΜΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

1.        Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας ,σύμφωνα και με τις προτάσεις του σωματείου μας.
2.       Ίδρυση Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.
3.       Τερματισμός των αποσπάσεων στις Υπηρεσίες του Έβρου.
4.       Αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων υπηρεσιακών οχημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας .
5.       Αναγνώριση της σχολής Αστυφυλάκων ως Ανώτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και απογραφή των αποφοίτων ως ΤΕ.
6.       Έκδοση εβδομαδιαίας Υπηρεσίας.
7.       Εφαρμογή του Π.Δ. περί υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
8.      Απεμπλοκή από πάρεργα(επιδόσεις ,ΓΟΚ., κλπ)


Β.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Νέο Αστυνομικό Μισθολόγιο με αφετηρία (μονάδα) τον  
    Αστυφύλακα.
2.Επιταχυνση των διαδικασιών για τις απαιτούμενες ρυθμίσεις , όσον αφορά το ΤΕΑΠΑΣΑ ,ώστε να εξασφαλιστεί το εφάπαξ των συναδέλφων για τα επόμενα χρόνια.
3.Εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για τη πληρωμή των  
    πενθημέρων και των νυχτερινών.
4. Αύξηση της αποζημίωσης της εκτός έδρας διανυκτέρευσης και  
    της εκτός έδρας ημερήσιας αποζημίωσης.
5. Προκαταβολή της προβλεπόμενης εκτός έδρας αποζημίωσης, έστω και για αυθημερόν ,μετακίνηση αστυνομικού προσωπικού εκτός ορίων Αστυνομικής Διεύθυνσης .

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα συνεχίσουμε τον δίκαιο αγώνα μας για ασφαλείς συναδέλφους οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους συμπολίτες.

Λάρισα 5 Απριλίου 2013

Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ