Έξοδα προμήθειας δανείων


                                                                     Λάρισα 25 Μαΐου 2013

                                                        ΠΡΟΣ : Μέλη ΕΑΛ
                                                         ΚΟΙΝ : 1.Ινστιτούτο Καταναλωτών
                                                                                 Θ ε σ σ α λ ί α ς
                                                                        2.Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
   Έχει αποσταλεί σε όλες τις υπηρεσίες υπαίθρου αλλά και στις γραμματείες των υπηρεσιών έδρας το σχετικό υπόδειγμα αίτησης που μας απέστελλε η Ομοσπονδία με την ανωτέρω σχετική και αφορά επιστροφή εξόδων φακέλου δανείου καθώς επίσης και ποινής πρόωρης εξόφλησης.   
   Όποιος συνάδελφος ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί για περισσότερες πληροφορίες στο ΙΝ.ΚΑ. Θεσσαλίας στη Λάρισα, Απόλλωνος 9 στο 2ο όροφο  τηλ. 2410538080, καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 – 13:00.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ