Νυχτερινή εργασία Αστυνομικού προσωπικού – Αποζημίωση Πενθημέρων -Νυχτερινών                                                       Λάρισα 12 Ιουλίου 2013
                                                   Π Ρ Ο Σ : Αστυνομικό Διευθυντή
                                                                                  Λ ά ρ ι σ α ς
                                                      ΚΟΙΝ.: 1) Μέλη Ε.Α.Λ.
                                                                    2) Π.Ο.ΑΣ.Υ.
                                                                   
  Κε Διευθυντά
  Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  ο κάθε μάχιμος Αστυνομικός δικαιούται ανά έτος να εκτελέσει το ανώτατο 488 ώρες νυχτερινής Υπηρεσίας.
  Στην εφαρμογή του ΄΄P.O.L.΄΄ ,για τα νυχτερινά ,εμφαίνονται και οι συνολικές ώρες νυχτερινής Υπηρεσίας που έχει εκτελέσει ως εκείνη την ημέρα ο συνάδελφος.
  Προκειμένου να μη δημιουργηθούν προβλήματα στο μέλλον , ξεπερνώντας κάποιοι συνάδελφοι το όριο των 488 ωρών ,με αποτέλεσμα να μην αποζημιωθούν για τις επιπλέον ώρες ,παρακαλούμε όπως δοθούν εκ΄ μέρους σας οι σχετικές οδηγίες ,προς τους κ.κ. Διοικητές των Υπηρεσιών ,οι οποίοι με τη σειρά τους καλό θα ήταν να εκτυπώσουν και να αναρτήσουν τη σχετική κατάσταση από την ανάλογη εφαρμογή ,ώστε να λάβουν γνώση άπαντες οι ενδιαφερόμενοι.
   Πρέπει επίσης να γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι ότι δυστυχώς ,με τα έως τώρα δεδομένα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αδυναμίας καταβολής όλης ή μέρους  της αποζημίωσης των πενθημέρων ,των επόμενων μισθοδοσιών . Το ίδιο θέμα πρόκειται να ανακύψει και με τα νυχτερινά.
  Η Ένωσή μας εδώ και καιρό με έγγραφό της  είχε επισημάνει τον κίνδυνο και συνεχίζει να το πράττει.
  Αναμένουμε από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. να αναλάβει πρωτοβουλίες για να μην υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις και ευχόμαστε οι προσπάθειές της να στεφθούν με επιτυχία ,δηλώνοντας ως Ένωση για ακόμη μία φορά, έτοιμοι να συνδράμουμε όπου μας ζητηθεί..
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

              ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                               ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ