Χορήγηση εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου                                                                     Λάρισα 19 Ιουλίου 2013

                                                                          ΠΡΟΣ : Μέλη ΕΑΛ
                                                                          ΚΟΙΝ :  Π.Ο.ΑΣ.Υ.


Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
  
   Σε συνέχεια της (β) σχετικής σας υποβάλλουμε την ανωτέρω (α) σχετική που αφορά την εν’ θέματι άδεια ανατροφής σύμφωνα με την οποία ελήφθη απόφαση από την φυσική μας ηγεσία, να υποβληθεί εκ’ νέου ερώτημα σχετικά με το θέμα, προς το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Δημ.Τάξεως & Προστασίας του Πολίτη.
    Είναι ,κατά την άποψη μας, προφανές ότι το Αρχηγείο προσπαθεί να καθυστερήσει με διάφορα νομικά «τεχνάσματα» τη χορήγηση ολόκληρης της άδειας ανατροφής εφόσον η σύζυγος του δικαιούχου έχει κάνει χρήση την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας διάρκειας έξι (6) μηνών προφανώς για εξοικονόμηση προσωπικού ,σε βάρος όμως των δικαιωμάτων πάρα πολλών συναδέλφων μας .  

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


              ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Άδεια Ανατροφής by xmitro69