Δαπάνες για μετεγκατάσταση συστημάτων CAR PC                                                       Λάρισα 9 Ιουλίου 2013

                                          ΠΡΟΣ : Προϊστάμενο Κλ.Οικονομικών &
                                                        Υποστράτηγο κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑ           
      ΚΟΙΝ :  1. Π.Ο.ΑΣ.Υ.                   
                                                             2. Γ.Α.Δ.Π.Θεσσαλίας
                                        3. Αστυνομική Διεύθυνση  Λάρισας
                                                                                         
                                                              
Στρατηγέ
   Στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας υπάρχουν εννέα (9) περιπολικά αυτοκίνητα στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα CAR PC.
   Λόγω όμως της παλαιότητας  και της πολυχρησίας τρία (3) από τα οχήματα αυτά είναι ακινητοποιημένα με σοβαρές βλάβες ,για τα οποία υπάρχει πρόταση να χαρακτηρισθούν ΠΟΕ.
   Από την εταιρεία η οποία έκανε την εγκατάσταση των  CAR PC για κάθε μετεγκατάσταση απαιτείται δαπάνη 600,00 περίπου ευρώ.
   Θεωρούμε ότι σε τέτοιες δύσκολες οικονομικές καταστάσεις που διανύουμε ,ότι τέτοια ποσά μόνο ως σπατάλες μπορούν να χαρακτηρισθούν. Για το λόγο αυτό προτείνουμε οι όποιες μετεγκαταστάσεις  να γίνονται από εκπαιδευμένο προσωπικό της Διεύθυνσης Πληροφορικής ή από τους top users των Αστυνομικών Διευθύνσεων μετά από κατάλληλη εκπαίδευσή τους.

Στρατηγέ
   Με τον τρόπο αυτό πιστεύουμε ότι και μεγάλο οικονομικό όφελος θα υπάρχει αλλά και η μετεγκαταστάσεις θα γίνονται άμεσα και δε θα παρατηρείται το φαινόμενο τα car pc να βρίσκονται σε αχρηστία επί πολλούς μήνες.
    Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.
                                                                
                                  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ