Σχέδιο Νόμου ΄΄ Αναδιάρθρωση Ελληνικής Αστυνομίας ΄΄                                                           Λάρισα 21 Αυγούστου 2013

                   Π Ρ Ο Σ : 1) κ. Γ.Α.Δ.Π.Θεσσαλίας
                                      2) κ. Αστυν.Διευθυντή      
                                       Λ ά ρ ι σ α ς
                                            3) κ.κ.Διοικητές Υπηρεσιών  
                                                                       Α.Δ. Λάρισας                       
                4) ΠΟΑΣΥ


   Σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική το ΑΕΑ ζητά από τους κ.κ. ΓΑΔ Χώρας να υποβάλλουν τις προτάσεις τους επί του θέματος ,αφού λάβουν υπόψη και τις απόψεις των Διευθυντών υφισταμένων τους Αστ.Διευθύνσεων.
   Ως σωματείο χαιρετίζουμε την ενέργεια του Αρχηγείου διότι προσφέρει πλουραλισμό απόψεων σε ένα  θέμα που αφορά άμεσα τη μελλοντική λειτουργία του οργανισμού της Ελληνικής Αστυνομίας.
   Δυστυχώς όμως παρατηρήθηκε το φαινόμενο διοικητές Υπηρεσιών να απαντούν προς τη προϊστάμενη Αστυν.Διεύθυνση ,για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα ,άμεσα αναφέροντας ότι συμφωνούν απόλυτα χωρίς να υποβάλλουν τη παραμικρή παρατήρηση.
   Σε καμία περίπτωση δε προσπαθούμε ως Σωματείο να επιβάλλουμε την άποψη μας για την «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας» στους παραλήπτες του παρόντος εγγράφου,σας κάνουμε όμως έκκληση πριν υποβάλλετε τις απόψεις σας να μελετήσετε και τις απόψεις των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών ενώσεων ΠΟΑΣΥ & ΠΟΑΞΙΑ καθώς και τα σχόλια των συναδέλφων στον ιστότοπο www.opengov.gr.
   Μπροστά σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, επιτέλους ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας!ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


   ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                                ΖΙΚΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ