Εκτός έδρας αποζημίωση κατά τα μέτρα της Δ.Ε.Θ.


                                                              Λάρισα 4 Σεπτεμβρίου 2013

                                                                 Π Ρ Ο Σ : Μέλη Ε.Α.Λ.
                                                                     Κοιν.:1.Π.Ο.ΑΣ.Υ.
                                                                             2.Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ.   Συνέχεια ανωτέρω σχετικής και μετά από τις έντονες παρεμβάσεις του Σωματείου μας και της Ομοσπονδίας ,σας ενημερώνουμε ότι δόθηκαν δέουσες οδηγίες από τη Διεύθυνση Οικονομικών Α.Ε.Α. προς την Α.Δ.Λάρισας, ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα και όλοι οι μετακινούμενοι συνάδελφοι στη Δ.Ε.Θ. να αποζημιωθούν κανονικά με την προβλεπόμενη εκτός έδρας αποζημίωση.
  Οι οδηγίες αυτές πιστεύουμε ότι έχουν γίνει κατανοητές και θα αποτελέσουν΄΄οδηγο΄΄ για μελλοντικές παρόμοιες μετακινήσεις.
  Τελικά ορισμένα προβλήματα είναι πολύ εύκολο να λυθούν  αρκεί να υπάρχει και η ανάλογη θέληση..


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ      ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                              ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ