Πανελλαδική ένστολη διαμαρτυρία στη Θεσσαλονίκη





Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι


  Η Ένωσή  μας συμμετέχει μαζικά, στην ένστολη     
διαμαρτυρία  της  Π.Ο.ΑΣ.Υ.  ώρα  17:00  την
6η Σεπτεμβρίου 2013 στο Λευκό Πύργο.


ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΕΝΟΣ


ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΩΡΑ 14:30 ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

(Δηλώσεις συμμετοχής στις Γραμματείες των Υπηρεσιών
έως την Πέμπτη 5-9-2013)

    ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ