Βράβευση παιδιών που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές.

Λάρισα 16 Δεκεμβρίου 2013

                                                                           

Η Ένωση μας και η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Θεσσαλίας την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18.00, στο Ξενοδοχείο «IMPERIAL», διοργανώνουν εκδήλωση με σκοπό τη βράβευση παιδιών Αστυνομικών, μελών τους, που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Αστυνομικές και Στρατιωτικές Σχολές.
    Για να μην παραλείψουμε χωρίς τη θέλησή  μας κάποιον από τους επιτυχόντες, παρακαλούμε τους συναδέλφους που δεν δήλωσαν στην υπηρεσία τους την επιτυχία των παιδιών τους, να επικοινωνήσουν με το Σωματείο έως και την 23 Δεκεμβρίου 2013 για να ενημερώσουν σχετικά.ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


         ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                          ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ