Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λάρισας

Λάρισα 16 Δεκεμβρίου 2013

                                            Π Ρ Ο Σ : 1) Μέλη ΕΑΛ
                                                              2) Μ.Μ.Ε.

   Τη Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Σωματείου μας  συνάντηση με τη Νομικό Σύμβουλο του  Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Λάρισας.
    Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λάρισας εντάσσεται στο δίκτυο υποστηρικτικών δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».
    Μας έγινε αναλυτική παρουσίαση των δράσεων του Κέντρου. Από πλευράς μας ζητήθηκε η αποστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες όσον αφορά τα ζητήματα της ενδοοικογενειακής βίας που μας απασχολούν σχεδόν καθημερινά (Α.Τ. μικτής αστυνόμευσης και τάξεως) ενημερωτικού υλικού, όπως αφίσες και φυλλάδια ,τα οποία θα είναι στη διάθεση της κάθε γυναίκας –θύμα που θα προσέλθει για βοήθεια.
   Επίσης συμφωνήθηκε στο αμέσως προσεχές διάστημα, να γίνει μία ενημέρωση όχι μόνο του γυναικείου αστυνομικού προσωπικού αλλά και των συναδέλφων οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες, ειδικά σε αυτές που επιλαμβάνονται θεμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
    Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο:
Γαληνού 4, 3ος όροφος (Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8πμ-4μμ)
Τηλ.: 2410 535840 / Fax: 2410 538365 / E-mail: larisa@isotita.gr
           

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ