Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

                                                  Λάρισα 9 Δεκεμβρίου 2013                                                           Π ρ ό ς : Μέλη Ε.Α.Λ.
(εν’ ενεργεία & συνταξιούχους)
                 
                     
   Σας ενημερώνουμε ότι τον Ιανουάριο του 2014 εκδικάζονται οι αγωγές που έχουμε κάνει  για τη διεκδίκηση του επιδόματος ειδικής απασχόλησης για το χρονικό διάστημα 01.01.2004 μέχρι 31.12.2007.
   Προκειμένου να συζητηθούν οι αγωγές χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, θα πρέπει να  αποσταλούν   πρόσφατες εξουσιοδοτήσεις των εναγόντων μελών  στο αρμόδιο δικηγορικό γραφείο των Αθηνών. Το έγγραφο της εξουσιοδότησης πρέπει να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής.
   Έγγραφα θα υπάρχουν από σήμερα Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου και για μία (1) εβδομάδα  στις γραμματείες όλων των υπηρεσιών, στην Ένωση Αποστράτων, αλλά και στο γραφείο της Ένωσης μας . Επειδή τα χρονικά περιθώρια είναι στενά παρακαλείστε να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες  μέχρι την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013.  
« Πληροφορίες : 2410683207 (εσωτ, 9177) & 6944640552 »
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ