Αναδιάρθρωση Ελ. Αστυνομίας - Κώδικας Μεταθέσεων

Λάρισα 1 Φεβρουαρίου 2014

                                                                                                              Προς : Π.Ο.ΑΣ.Υ.

   Διαβάζοντας το σχέδιο νόμου αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Αστυνομίας διαπιστώσαμε ότι για ακόμη μια φορά γίνεται απόπειρα κατάργησης του Κώδικα Μεταθέσεων .
   Πιο συγκεκριμένα με τη διαφαινόμενη κατάργηση των Αστυνομικών Διευθύνσεων, ανοίγει πλέον διάπλατα ο δρόμος για μεταθέσεις σε επίπεδο Περιφέρειας. Αν συμβεί αυτό έχουμε ουσιαστική κατάργηση του π.δ. 100/2003.
   Πρέπει οπωσδήποτε στο σχέδιο νόμου να εισαχθεί διάταξη η οποία να προβλέπει ρητά τη «χωροταξική έννοια» της  Αστυνομικής Διεύθυνσης όπως και αν αυτή με το νέο νομοθέτημα ήθελε ονομασθεί, εντός των πλαισίων της Αστυνομικής Περιφέρειας. Κάτι παρόμοιο έγινε με τη κατάργηση των Νομαρχιών και των Νομών της χώρας και τη δημιουργία των Περιφερειών. Οι Νομοί όμως μετονομάστηκαν σε Περιφερειακές Ενότητες δίχως να απολέσουν τη «χωροταξική τους έννοια».

 Σε καμιά περίπτωση  δε θα περάσουν ύπουλοι σχεδιασμοί.
 Τα φαντάσματα του παρελθόντος δε πρόκειται να επανεμφανιστούν.
 Απαιτούμε πραγματικές μεταθέσεις με εκσυγχρονισμό του σχετικού    
 Κώδικα σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες προτάσεις της αρμόδιας επιτροπής της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Το π.δ. 100/2003 είναι η μεγαλύτερή μας κατάκτηση και θα τη διαφυλάξουμε με κάθε τίμημα.
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ