Αγροτικές Κινητοποιήσεις

                                                       Λάρισα 06 Φεβρουαρίου 2014

Προς: Α.Δ. Λάρισας
                                                                            Κοιν:1) κ.Επιτελάρχη ΑΕΑ
                                                                                      (μέσω Π.Ο.ΑΣ.Υ)
                                                                                     2) κ.Γ.Ε.Α.Β.Ελλάδος
                                                                                        3) κ.Γ.Α.Δ.Π.Θεσσαλίας
                                                                        4) Π.Ο.ΑΣ.Υ.


  Κύριε Διευθυντά
   Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας πριν ακόμα την έναρξη των αγροτικών κινητοποιήσεων σας είχε προειδοποιήσει, ώστε να υπάρξει εκ' μέρους της Υπηρεσίας το ανάλογο ενδιαφέρον όσον αφορά το ωράριο και τη διοικητική μέριμνα των συναδέλφων. Για το σκοπό αυτό είχαμε απευθύνει και σχετικό αίτημα για κοινή συνάντηση της Ένωσης του Αστυν.Διευθυντή και του Γεν. Αστυν. Διευθυντή, η οποία όμως ουδέποτε έγινε. Λάβαμε βέβαια υποσχέσεις η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων έμεινε "κενό γράμμα".
   Αποτέλεσμα ήταν η ταλαιπωρία όλων των συναδέλφων και ειδικά των διμοιριών, όπως πολύ ορθά περιγράφεται στις ανακοινώσεις των ενώσεων Αθηνών και Θεσ/νίκης.
Κύριε Διευθυντά
   Επειδή η εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι οι κινητοποιήσεις αυτού του τύπου κρατάνε τουλάχιστον 15 έως 20 ημέρες παρακαλούμε όπως:
- Να υπάρξει σωστή διαχείριση του προσωπικού. Η αναίτια συστηματική καταπάτηση του π.δ. 394/2001 θέτει σε κίνδυνο το συνάδελφο, ενώ ταυτόχρονα του δημιουργεί άσχημη ψυχολογία και διαλύει τον ατομικό και οικογενειακό προγραμματισμό του.
- Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε η επιχείρηση να χαρακτηρισθεί ΄΄Ευρείας Κλίμακας΄΄. Είναι απαράδεκτο να μετακινούνται εκατοντάδες αστυνομικοί, μακριά από τις εστίες τους χωρίς να έχουν διοικητική μέριμνα.
  Μέχρι όμως να γίνει αυτό θα αναλάβουμε τα Σωματεία να διαθέτουμε έστω ένα νερό στους συναδέλφους.
  Πιστεύουμε ότι η Υπηρεσία έχει κάποιες βασικές υποχρεώσεις έναντι του μετακινούμενου προσωπικού της. Τουλάχιστον εμείς εξακολουθούμε να είμαστε της άποψης ότι ο σεβασμός και οι υποχρεώσεις είναι έννοιες αμφίδρομες.
   Περιμένουμε αυτό να αποδειχθεί και στη πράξη !!          
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ