Πραγματοποίηση Αιμοδοσίας

 Πραγματοποιήθηκε την 9-4-2014 με επιτυχία η καθιερωμένη αιμοδοσία  της Ένωσής μας.Κάθε έτος το Σωματείο μας πραγματοποιεί δύο τακτικές (Οκτώβριο και Απρίλιο) και τουλάχιστον μία έκτακτη αιμοδοσία (ως συνήθως καλοκαιρινούς μήνες) και συνεισφέρει στη τράπεζα αίματος της Ελ. Αστυνομίας με περίπου 180 μονάδες αίματος το χρόνο!