Κατάσταση Υποψηφίων

                                                                                                    Λάρισα 17 Μαΐου 2014

                                                                                            Π Ρ Ο Σ : Μέλη Ε.Α.Λ.
                                                                                   Κ Ο Ι Ν : Μ.Μ.Ε.
                              

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

    Την Τρίτη 27 Μαΐου 2014 και ώρα 19:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αστυνομικού Μεγάρου, θα διεξαχθεί η Εκλογική Συνέλευση όπου: α) οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τις προτάσεις τους και τις απόψεις τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας, και β) θα εκλεγεί η εφορευτική επιτροπή η οποία και θα αναλάβει τα καθήκοντα της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στην Εκλογική Διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014
   Τα μέλη που κατέθεσαν αίτηση υποψηφιότητας για κάθε όργανο χωριστά, τα οποία και επικυρώθηκαν από το Δ.Σ., είναι κατά αλφαβητική σειρά τα παρακάτω που αναγράφονται στην ονομαστική κατάσταση.  ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ