« Αποσπάσεις Αστυνομικού Προσωπικού στην επιχείρηση "ΑΣΠΙΔΑ".»Λάρισα 13 Ιουνίου 2014

                                                                                       Π Ρ Ο Σ : κ. Αρχηγό Ελληνικής  Αστυνομίας Κ Ο Ι Ν.:  Π.Ο.ΑΣ.Υ.

                                                                               
κ. Αρχηγέ,
   Συμπληρώνονται δύο έτη από την έναρξη της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΑ» και συνεχίζονται κανονικά οι αποσπάσεις συναδέλφων, οι περισσότερες εκ΄ των οποίων είναι παρά τη θέληση τους.
   Οι διαταγές του ΑΕΑ που εκδίδονται ανά τρίμηνο εξαιρούν των αποσπάσεων μόνο τις μητέρες ανήλικων τέκνων. Για λόγους όμως ισότητας και λαμβάνοντας υπόψη τη τεράστια οικογενειακή αναστάτωση που επιφέρει μια τέτοια μετακίνηση, παρακαλούμε όπως:
1) Εξαιρεθούν από τη συμμετοχή τους στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΑ» οι παρακάτω κατηγορίες συναδέλφων, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν :
α) Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι.
β) Μονογονικές οικογένειες.  
γ) Γονείς τέκνων με ειδικές ανάγκες.
δ) Συνάδελφοι που οι σύζυγοι τους είναι Α.Μ.Ε.Α.
2) Σταματήσει η εξαίρεση, σύμφωνα με την 6001/7/5509-ρλ   από 18-7-2013 διαταγή ΑΕΑ/ΚΟΑΔ, της συμμετοχής των Ειδικών Φρουρών στις αποσπάσεις για την εν΄ λόγω επιχείρηση, για λόγους που αδυνατούμε να αντιληφθούμε. Η διαταγή αυτή δημιουργεί ζητήματα ανάμεσα στο προσωπικό, την ώρα μάλιστα που στη Λάρισα επί (30) περίπου Ειδικών Φρουρών η συντριπτική πλειοψηφία αυτών επιθυμεί να αποσπασθεί!
  κ. Αρχηγέ,
   Είμαστε βέβαιοι για το δίκαιο των προτάσεων μας και ευελπιστούμε στην άμεση θετική αποδοχή αυτών απο μέρους σας.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ