«Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τον Π.Α.Δ. Θεσσαλίας»

Λάρισα 20 Ιουνίου 2014

                                                   Π Ρ Ο Σ : Μέλη Ε.Α.Λ.  Πραγματοποιήθηκε χθες (19-06-2014) συνάντηση του Δ.Σ. της Ένωσής μας με τον Π.Α.Δ. Θεσσαλίας Υποστράτηγο κ. ΣΟΥΓΛΙΕΡΗ Γεώργιο και τον Δ.Τ. Λάρισας Α/Δ΄κ. ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ Παναγιώτη .
   Από την πλευρά μας τέθηκαν τα εξής ζητήματα :
 1.Έκδοση εβδομαδιαίας Υπηρεσίας.
 2.Ανάρτηση οφειλομένων ημερησίων αναπαύσεων στο γραφείο του ΑΞ/ΥΠ κάθε Υπηρεσίας προς ενημέρωση των συναδέλφων όπως προβλέπεται.
 3.Έγκαιρη γνωστοποίηση όλων των προγραμματισμένων μέτρων.
  Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα ενώ εκ μέρους μας έγινε σαφές ότι θα διαφυλάξουμε τα ανωτέρω καταγγέλλοντας οποιονδήποτε αρνείται να τα εφαρμόσει. Από την πλευρά του ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας μας διαβεβαίωσε ότι οι διαταγές του είναι σαφείς όσον αφορά την  απαρέγκλιτη τήρηση των ανωτέρω .
  Θα ακολουθήσουν ανάλογες συναντήσεις με τον Π.Δ.Α. Θεσσαλίας καθώς και τον συντονιστή του κλάδου Παράνομης Μετανάστευσης.
  Η Ένωσή μας επίσης άμεσα θα αποστείλει επιστολή προς τους κ.κ. Διοικητές όλων των Υπηρεσιών μέσω της οποίας θα ζητά συνεργασία με μοναδικό γνώμονα το κοινό καλό.
  Τα ζητήματα που τέθηκαν τα θεωρούμε τροχοπέδη όσον αφορά την ύπαρξη ατομικής ,οικογενειακής και υπηρεσιακής γαλήνης των συναδέλφων.   
 Δηλώνουμε  ότι δεν εφησυχάζουμε και ότι αυτά θα παρακολουθούνται μέχρι την τελική επίλυσή τους, ενώ ταυτόχρονα προτρέπουμε τους συναδέλφους σε περίπτωση μη εφαρμογής τους ,σε εύλογο χρονικό διάστημα, για την άμεση ενημέρωσή μας.
                            
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                           ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ