Ένστολη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας

Λάρισα 1 Αυγούστου 2014

                                                                  Π ρ ό ς : Μέλη Ε.Α.Λ.
  
                                     
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι
  Την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2014 η Ένωσή μας θα συμμετέχει στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας η οποία θα γίνει στην Αθήνα, πλατεία Κολοκοτρώνη, ώρα 11:00.   
Α Π Α Ι Τ Ο Υ Μ Ε :
   Άμεση συμμόρφωση του Υπ. Οικονομικών με την απόφαση του ΣτΕ.
   Κάτω τα χέρια από τους κόπους μιας ζωής!
   Όχι στη καταστροφή των επικουρικών μας ταμείων.
   Όχι στον αφανισμό του εφάπαξ.
   Άμεση απόσυρση του Άρθρου 221 του πολυνομοσχεδίου του Υπ. Οικονομικών.

Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ ΔΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ

Σημ.: Αναχώρηση ώρα 06:00 της 6/8/14 από Α.Δ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ              ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ