Λειτουργία κρατητηρίων

Λάρισα 13 Αυγούστου 2014

                                                      Π Ρ Ο Σ :  κ. Διευθυντή Δ/νσης Αστυνομίας
                                                                                     Λ ά ρ ι σ α ς
                                Κ Ο Ι Ν : Μέλη ΕΑΛ
                                                              

κ. Διευθυντά
   Με πρόσφατη διαταγή σας, στα πλαίσια των προσπαθειών περιορισμού του κινδύνου εξάπλωσης τυχόν μεταδοτικών ασθενειών, ο περιποιητής της λέσχης μεταβαίνει στα κρατητήρια με τα αγαθά προς εφοδιασμό των κρατουμένων, ενώ ο σκοπός λειτουργεί ως ενδιάμεσος, λαμβάνοντας τα χρήματα των κρατουμένων ή τα ρέστα, τα οποία τα δίδει αμέσως στο συνάδελφο της λέσχης.
   Η όλη διαδικασία είναι από μόνη της τουλάχιστον αστεία, για τον απλό λόγο ότι τελικά τα χρήματα καταλήγουν στο ταμείο της λέσχης όπου από εκεί δίδονται από τους ίδιους περιποιητές, με γυμνά χέρια αυτή τη φορά, ως ρέστα!
   Προς αποφυγή παρεξηγήσεων μεταξύ των συναδέλφων και στα πλαίσια της προσπάθειας αντιμετώπισης του κινδύνου εξάπλωσης μεταδοτικών ασθενειών η Ένωση μας προτείνει:
   α. Να μη δίδονται χρήματα στους κρατουμένους αλλά να εκδοθούν κουπόνια ονομαστικής αξίας 2 & 1 ευρώ, 0,50-0,20-0,10 λεπτών, όπως και στις φυλακές. Έτσι θα επιτευχθεί ο στόχος της μη κυκλοφορίας χρημάτων από κρατουμένους σε βαθμό σχεδόν απόλυτο, ενώ ο συνάδελφος της λέσχης θα μπορεί με ασφάλεια να εκτελέσει το έργο του, αποδεσμεύοντας ταυτόχρονα το σκοπό από αλλότρια καθήκοντα.
   β. Άμεσο πλύσιμο των κλινοσκεπασμάτων και απολύμανση των κρατητηρίων κάθε μήνα.
  γ. Άμεση προμήθεια για τις ανάγκες των συναδέλφων όχι μόνο της φρουράς κρατητηρίων αλλά και των περιπολικών, μεταγωγών κλπ γαντιών μίας χρήσεως, αντισηπτικών λοσιόν και ότι άλλο απαραίτητο.
   Εννοείται ότι τα ανωτέρω θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα κρατητήρια της Διευθύνσεως μας.
   Ως Σωματείο είμαστε στη διάθεση σας να συνδράμουμε, όπως έχουμε πράξει και στο παρελθόν, όπου παραστεί ανάγκη.
   
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ