Αποσπάσεις Αστυνομικού Προσωπικού στην επιχείρηση ΑΣΠΙΔΑ.

Λάρισα 8 Σεπτεμβρίου 2014

                                                                          Π Ρ Ο Σ : Π.Ο.ΑΣ.Υ.
            

   Με το υπ΄αριθ. 300/5/15 από 13-6-2014 έγγραφό μας το οποίο και σας επανυποβάλλουμε ζητούμε από το Αρχηγείο μας μεταξύ άλλων και τα κάτωθι:
   Εξαιρεθούν από τη συμμετοχή τους στην επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΑ» οι παρακάτω κατηγορίες συναδέλφων, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν :
α) Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι.
β) Μονογονεικές οικογένειες.  
γ) Γονείς τέκνων με ειδικές ανάγκες.
δ) Συνάδελφοι που οι σύζυγοι τους είναι Α.Μ.Ε.Α.
   Έχουν ήδη περάσει τρείς (3) μήνες αλλά από το Αρχηγείο ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Δεν πρόκειται ούτε περί «μνημονιακής δέσμευσης», ούτε κοστίζει κάτι σε χρήμα. Όσο όμως το ζήτημα παραμένει άλυτο κοστίζει τεράστια ταλαιπωρία σε δεκάδες οικογένειες συναδέλφων.
   Πάγια θέση μας παραμένει η πλήρης απεμπλοκή μας, τουλάχιστον σε υποχρεωτικό επίπεδο, από την επιχείρηση ΑΣΠΙΔΑ. Έως ότου όμως συμβεί αυτό αναμένουμε τη δυναμική σας παρέμβαση για την  άμεση αποδοχή της ανωτέρω πρότασης μας, με την επόμενη διαταγή των αποσπάσεων.
    Στη ζωή του αστυνομικού, ας το καταλάβουν επιτέλους κάποιοι,  δεν είναι μόνο η υπηρεσία!!

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Σχετ: http://enastyl.blogspot.gr/2014/06/blog-post.html