«Υγειονομική περίθαλψη προσωπικού της Δ.Α. Λάρισας»


Λάρισα 11 Οκτωβρίου 2014

                                                   Π Ρ Ο Σ : Διεύθυνση Αστυνομίας
                                                                      Λάρισας/κ. Διευθυντή
                                                  
Θ Ε Μ Α : «Υγειονομική περίθαλψη προσωπικού της Δ.Α. Λάρισας»
Σ Χ Ε Τ  : 6023/2/18-α διαταγή της Α.Δ. Λάρισας

   Η Ένωση μας κατόπιν παραπόνων μελών μας σχετικά με τις θεωρήσεις παραπεμπτικών που αφορούν ελεύθερα υπηρεσίας και έχοντας ως γνώμονα τη καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών-συναδέλφων παρακαλεί όπως :
   Επικαιροποιηθεί η ανωτέρω σχετική διαταγή, την οποία για διευκόλυνση σας επισυνάπτουμε, ώστε να είναι γνωστό ποιες ημέρες και ώρες θα βρίσκεται ο υπηρεσιακός ιατρός στο Αστυνομικό Μέγαρο ώστε να γίνεται απρόσκοπτα η θεώρηση των Ε.Υ.
   Ευελπιστούμε για την αποδοχή του αιτήματος μας και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες
.  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ