« Διοικητική μέριμνα – Υπηρεσιακό όχημα τύπου καντίνα »


Λάρισα 14 Οκτωβρίου 2014

                                                                  Προς: 1) Δ.Α. Λ ά ρ ι σ α ς
                                                                                2) Διαχείριση Λέσχης
                                                                                                      Δ.Α. Λ ά ρ ι σ α ς
                                                                         Κοιν: Μέλη ΕΑΛ

  


   Η Ένωση Αστυνομικών Λάρισας κατόπιν προσπαθειών της, στα πλαίσια της σωστής Διοικητικής Μέριμνας των συναδέλφων κατά τη διάρκεια των διαφόρων αστυνομικών μέτρων, κατάφερε να ανακατανεμηθεί στη Δ.Α. Λάρισας όχημα καντίνα της Δ.Α.Ε.
    Ευχαριστούμε  τους συναδέλφους της Δ.Α. Φθιώτιδας, όπου και άνηκε οργανικά το όχημα, της Γ.Π.Α.Δ. Στερεάς Ελλάδας και των Διευθύνσεων Οικονομικών και Τεχνικής Υποστήριξης του ΑΕΑ, για τη πολύτιμη βοήθεια τους.
   Είμαστε βέβαιοι ότι με τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιακών παραγόντων και με δεδομένη τη βοήθεια του Σωματείου, το χρόνιο πρόβλημα της διοικητικής μέριμνας στα μέτρα θα λάβει τέλος, προς όφελος όλων μας.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ