« Εποχούμενη περιπολία Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων με ένα (1) άτομο »


Λάρισα 7 Νοεμβρίου 2014

                                                          Π ρ ό ς : Τ.Τ. Αυτοκινητοδρόμων 
                                                                                     Λ ά ρ ι σ α ς
                                                        Κ ο ι ν : α) Διεύθυνση Αστυνομίας
                                                                                      Λ α ρ ι σ α ς
                                                                       β) Μέλη Ε.Α.Λ.

Θ έ μ α : « Εποχούμενη περιπολία με ένα (1) άτομο »
Σ χ ε τ : α) 400/8/2 από 16-9-2014 έγγραφό μας
              β) 1026/3/4γ από 22-10-2014 έγγραφο της Δ.Α. Λάρισας

Το Σωματείο μας έλαβε αναφορές συναδέλφων της Τροχ. Αυτ/μων και γνωστοποίησε άμεσα αυτές, με την (α) σχετική, στη Διεύθυνση Αστυνομίας, ζητώντας έγγραφη απάντηση επί των καταγγελλομένων.    
   Η Διεύθυνση Αστυνομίας  με τη (β) σχετική απάντησε ζητώντας από τη διοίκηση της Υπηρεσίας τη πλήρη συμμόρφωση με το π.δ. 141/91. Είναι η πρώτη φορά που το Σωματείο λαμβάνει έγγραφη απάντηση σε καταγγελλόμενα σχετικά με το θέμα.
   Οι παρεμβάσεις μας, ώστε να εκλείψει το φαινόμενο της κίνησης για περιπολία υπηρεσιακού οχήματος με μόνο ένα (1) άτομο, είναι γνωστές. Ως βασικό μέτρο για να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος είναι η προσπάθεια μας για ενίσχυση με προσωπικό όλων των περιφερειακών υπηρεσιών, μεταξύ αυτών και του Τ.Τ. Αυτ/μων Λάρισας. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει επιλυθεί.
   Η Τροχαία Αυτ/μων έχει καθημερινά δικά της μέτρα όπως έργα εντός της Κοιλάδας των Τεμπών, απαγορευτικό φορτηγών κτλ. Για το λόγο αυτό ζητούμε από τη Δνση Αστυνομίας Λάρισας να μη προβαίνει σε διάθεση προσωπικού της υπηρεσίας σε μέτρα ήσσονος σημασίας όπως ποδοσφαιρικοί αγώνες, γιατί με τον τρόπο αυτό δεν είναι δυνατή η σωστή επάνδρωση των οχημάτων, ενώ ακυρώνεται στη πράξη η όποια προσπάθεια ενίσχυσης της.   
   Οι προσπάθειες μας για επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας είναι συνεχής και επ’ ουδενί δε δεχόμαστε παρεμβάσεις, από όπου και αν προέρχονται, οι οποίες κατ’ ουσία τις ακυρώνουν.                              
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ