«Πραγματοποίηση Ενημερωτικής Εκδήλωσης την 15-11-2014 με θέμα:Οικονομικές – Συνταξιοδοτικές- Ασφαλιστικές εξελίξεις ».