Δημιουργία ομάδας μπάσκετ εργαζομένων.


Λάρισα 24 Νοεμβρίου 2014
          


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Συνάδελφοι
 Σας ενημερώνουμε ότι από συναδέλφους της Διεύθυνσής μας ,πρόκειται  να δημιουργηθεί ομάδα μπάσκετ η οποία θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα εργαζομένων του Δήμου Λαρισαίων. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν με τους κατωτέρω συναδέλφους.
Αρχ/κα ΠΑΝΤΑΖΗ Απόστολο Τηλ. 6947939342
Αρχ/κα ΠΟΛΥΖΟ Βασίλειο Τηλ.6942551739.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

   
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ