"Χρονίζοντα Ζητήματα"

                                                       Λάρισα, 15 Δεκεμβρίου 2014


Προς:Π.Ο.ΑΣ.Υ.Σχετ.: α) Το 800/12/2 από 8-4-2013 έγγραφό μας.
            β) Το 512/1/3 από 22-3-2013 έγγραφό μας.
            γ) Το 800/12/2α από 25-9-2014 έγγραφό μας.

   Με το ανωτέρω (γ) σχετικό, σας υπενθυμίσαμε τα (α) και (β) σχετικά, τα οποία και σας επανυποβάλλαμε, ζητώντας από εσάς να υπάρξει η ανάλογη όχληση προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για την πορεία των αναφερόμενων στο θέμα ζητημάτων, καθόσον είχε παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να έχουμε κάποια εξέλιξη ή ενημέρωση επί αυτών.
   Είναι θλιβερό ότι, για την επίλυση των παραπάνω ζητημάτων, η Ομοσπονδία μας, ένα Δευτεροβάθμιο Σωματείο χιλιάδων μελών, συνέταξε, για μία ακόμα φορά,  απλά ένα έγγραφο – διαβιβαστικό (ίσα ίσα να βγει η «υποχρέωση») και αυτό μόνο για το ζήτημα των εξόδων κηδείας του προστατευόμενου μέλους, αγνοώντας ότι, μέχρι και την ημερομηνία (25-9-2014) αποστολής του ανωτέρω (γ) σχετικού εγγράφου μας, είχαν περάσει αρκετοί μήνες από την ανάδειξη των δύο αυτών ζητημάτων και καμία εξέλιξη από πλευράς Αρχηγείου δεν υπήρχε.
   Τελικά, αν δεν ενδιαφερθεί το Πρωτοβάθμιο Σωματείο, μέσω «τρίτων», να βρει την άκρη του νήματος στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, από την Ομοσπονδία μας δυστυχώς το «απόλυτο μηδέν», έστω και για τα απλά, πλην ουσιώδη, αυτά ζητήματα.
   Κατά τα άλλα θα λύσουμε τα προβλήματα των Ταμείων μας…

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ