«Προτάσεις σχετικά με το μέλλον του ΤΕΑΠΑΣΑ»

Λάρισα 5 Δεκεμβρίου 2014

                                                                          Π Ρ Ο Σ : Π.Ο.ΑΣ.Υ.
                                                                           Κ Ο Ι Ν : Μέλη ΕΑΛ
                                   

Συνάδελφοι ,

   Το 24ο Πανελλαδικό Συνέδριο δεν πήρε κάποια απόφαση για το μέλλον του ΤΕΑΠΑΣΑ (κλαδικά ή Ε.Τ.Ε.Α. για τα επικουρικά και κλαδικά ή ΤΕΑΠΑΣΑ για τα πρόνοιας), παρότι υπάρχει ασφυκτική πίεση από τις ορισθείσες στο άρθρο 220 του Ν. 4281/14 προθεσμίες για το μέλλον του ταμείου.
Το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Λάρισας, ομόφωνα, συμφωνεί με τη πρόταση που κατέθεσε προς το τέλος των διεργασιών του Συνεδρίου ο Αντιπρόσωπος της Ένωσης Αθηνών στη ΠΟΑΣΥ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Βασίλειος και η οποία έγινε ευρέως αποδεκτή από το σύνολο των παρευρισκομένων.
1) Κατάργηση του άρθρου 220 του Νόμου 4281/2014.
2) Παράταση υλοποίησης των οριζόμενων στο ανωτέρω άρθρο.  
3) Σε περίπτωση μη υλοποίησης των προαναφερόμενων δύο προτάσεων  να οριστεί ημερομηνία Έκτακτου Συνεδρίου, προκειμένου το ανώτατο όργανο της Ομοσπονδίας μας να αποφασίσει τελικά για το ΤΕΑΠΑΣΑ και σε κάθε περίπτωση πριν την 31/12/2014, ημερομηνία καταληκτική βάσει των παραπάνω διατάξεων.

Συνάδελφοι,
   Λαμβάνοντας υπόψη τις ασφυκτικές ορισθείσες προθεσμίες και επειδή το συνδικαλιστικό μας κίνημα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνει αποφάσεις με το «πιστόλι στο κρόταφο», αναγνωρίζοντας ότι από την ημερομηνία ψήφισης του Νόμου, το α’ δεκαήμερο Αυγούστου, χάθηκε πολυτιμότατος χρόνος προτείνουμε:
1.     Να τεθεί χρονοδιάγραμμα των κάθε μορφής κινητοποιήσεων μας, καθώς εκ μέρους της ΠΟΑΣΥ δε τέθηκε στη κυβέρνηση καταληκτική ημερομηνία απάντησης των αιτημάτων μας για κατάργηση του Αρθ..220 ή εξάμηνης παράτασης. Θεωρούμε ότι αυτή θα πρέπει να είναι η ημέρα κατάθεσης του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια. Μας απομένουν αν εξαιρέσουμε τα Χριστούγεννα, λιγότερες  από 25 ημέρες!
2.     Άμεση ανάρτηση  των αναλογιστικών μελετών στο site της Ομοσπονδίας, με τις σχετικές έγγραφες επίσημες επισημάνσεις (συμπεράσματα) των αναλογιστών, προκειμένου αυτά να γνωστοποιηθούν σε όλους τους συναδέλφους πανελλαδικά.
3.     Να ζητηθεί έγγραφο και από τις δύο εταιρείες αναλογιστών με τις, κατά το δυνατόν, σύντομες και «απλοϊκές»  τοποθετήσεις τους για τα υπέρ και κατά των Κλαδικών ή μη Ταμείων, τα οποία επίσης θα πρέπει να αναρτηθούν στο site της Ομοσπονδίας και να είναι κατανοητά και γνωστά σε όλους τους συναδέλφους.
4.     Γενικά να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες ώστε να είναι το κατά δύναμη ενημερωμένοι οι συνάδελφοι για κάθε ενδεχόμενο και μέσω του Έκτακτου Συνεδρίου να παρθούν οι τελικές αποφάσεις.

Συνάδελφοι,
   Ο χρόνος κυλά σε βάρος μας και είναι ασφυκτικός! Όμως θεωρούμε ότι είναι «χρυσή ευκαιρία» να επιδείξουμε συνδικαλιστική ωριμότητα και πραγματικό ενδιαφέρον για το Ταμείο μας και τους νέους συναδέλφους οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, θα επωμισθούν τις αλλαγές του συστήματος.
Είμαστε μια ΜΕΓΑΛΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ - Έφτασε η στιγμή των ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ!


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ