Τελετή βράβευσης ιδιώτη για τη δωρεά ενός περιπολικού οχήματος.

Λάρισα 17 Δεκεμβρίου 2014

Δ ε λ τ ί ο  Τ ύ π ο υ


   Τη Τετάρτη 17-12-2014 σε μία σεμνή τελετή, στο γραφείο του Διευθυντή Ασφαλείας Λάρισας, τιμήθηκε ο ιδιώτης κ. ΜΠΑΡΑΣ Νικόλαος, ιδιοκτήτης του ομώνυμου S/M, για τη δωρεά  ενός περιπολικού αυτοκινήτου προς κάλυψη αναγκών της Υ.Α. Λάρισας.
   Ο δωρητής έλαβε αναμνηστική πλακέτα από το Διευθυντή Ασφαλείας Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. ΜΑΝΤΖΙΩΚΑ Αστέριο και μια εικόνα του προστάτη Αγίου του Σώματος από το πρόεδρο της Ε.Α.Λ. ΝΤΑΒΟΥΡΑ Αθανάσιου.  Παρόντες επίσης ήταν ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής ταξίαρχος κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ και ο Διευθυντής της Δ.Α. Λάρισας Αστυνομικός Διευθυντής κ. ΝΤΖΙΟΒΑΡΑΣ Παναγιώτης.
   Η Ένωση μας ευχαριστεί το δωρητή και καλεί οποιονδήποτε συμπολίτη μας έχει την οικονομική επιφάνεια να συνεισφέρει, με μοναδικό στόχο τις  καλύτερες προσφερόμενες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας στο κοινωνικό σύνολο.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝΤΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                             ΖΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ